Fractieleden SP

Gepubliceerd op 16 september 2020

Postadres fractie:

Provincie Overijssel
t.a.v. Fractie SP
Postbus 1461
8001 BL Zwolle

H. Broekhuijs (Harry)

Harry Broekhuijs SP

Fractievoorzitter

Woordvoerder Milieu en Energie

Woordvoerder Verkeer en Vervoer

Contact

Telefoon: 06 43 22 62 39
E-mail: H.Broekhuijs@overijssel.nl

Nevenfuncties

  • Ambulant Hulpverlener Broekhuijs Ambulante Zorg (betaald)
  • Boeker/Organiser Broekhuijs Boekingen & Evenementen (betaald)
  • Bestuurder Zoeklicht collectief (onbetaald)
  • Bestuurder St.Theaterfirma LINEA REKTA (onbetaald)

S.K.D.S. Zandvliet (Simon)

Simon Zandvliet SP

Woordvoerder Bestuur en Financiën

Woordvoerder Economie

Woordvoerder Cultuur en Sociaal

Contact

Telefoon: 06 10 41 35 63
E-mail: SKDS.Zandvliet@overijssel.nl

Nevenfuncties

  • Persoonlijk ondersteuner gehandicapten zorg

E.E. Schaaij (Eva)

Eva Schaaij SP

Woordvoerder Verkeer en Vervoer

Contact

Telefoon: 06 37 31 10 56
E-mail: EE.Schaaij@overijssel.nl

H. Kalter (Herman)

Burgerlid

Contact

E-mail: h.kalter@overijssel.nl