Fractieleden SP

Gepubliceerd op 13 januari 2022

Hieronder ziet u de contactgegevens van de Statenleden van de SP-fractie in Provinciale Staten van Overijssel. U kunt de website van de fractie raadplegen op www.overijssel.sp.nl.

Postadres fractie:

Provincie Overijssel
t.a.v. Fractie SP
Postbus 1461
8001 BL Zwolle

H. Kalter (Herman)

Fractievoorzitter

Woordvoerder Landbouw en Natuur

Woordvoerder Milieu en Energie

Woordvoerder Ruimte en Water

Contact

E-mail: h.kalter@overijssel.nl

Nevenfuncties

  • Controller/Hoofd P&O Stichting Mainline Amsterdam (betaald)
  • Controller Stichting OPEN Amsterdam en Stichting Carabic Holendrecht (betaald)
  • Freelance reisbegeleider Djoser Leiden (betaald)
  • Freelance docent financieel gerichte trainingen NCOI/MVP Hilversum (betaald)
  • Fractievoorzitter raadsfractie SP Hof van Twente (betaald)

S.K.D.S. Zandvliet (Simon)

Simon Zandvliet SP

Woordvoerder Bestuur en Financiën

Woordvoerder Economie

Woordvoerder Cultuur en Sociaal

Contact

Telefoon: 06 10 41 35 63
E-mail: SKDS.Zandvliet@overijssel.nl

Nevenfuncties

  • Adviseur Werk en Ontwikkeling Tiem (betaald)
  • Voorzitter SP Hardenberg

E.E. Schaaij (Eva)

Eva Schaaij SP

Woordvoerder Verkeer en Vervoer

Contact

Telefoon: 06 37 31 10 56
E-mail: EE.Schaaij@overijssel.nl

Nevenfuncties

  • Medewerker Bedrijfsvoering Sportaal B.V. (betaald)

A.M. Taconis (Sander)

Burgerlid

E-mail: s.taconis@overijssel.nl