Fractieleden SP

Gepubliceerd op 10 november 2020

Postadres fractie:

Provincie Overijssel
t.a.v. Fractie SP
Postbus 1461
8001 BL Zwolle

H. Kalter (Herman)

Fractievoorzitter

Woordvoerder Landbouw en Natuur

Woordvoerder Milieu en Energie

Woordvoerder Ruimte en Water

Contact

E-mail: h.kalter@overijssel.nl

Nevenfuncties

Controller/Hoofd P&O Stichting Mainline Amsterdam (betaald)

Controller Stichting OPEN Amsterdam en Stichting Carabic Holendrecht (betaald)

Freelance reisbegeleider Djoser Leiden (betaald)

Freelance docent financieel gerichte trainingen NCOI/MVP Hilversum (betaald)

Fractie-voorzitter raadsfractie SP Hof van Twente (betaald)

S.K.D.S. Zandvliet (Simon)

Simon Zandvliet SP

Woordvoerder Bestuur en Financiën

Woordvoerder Economie

Woordvoerder Cultuur en Sociaal

Contact

Telefoon: 06 10 41 35 63
E-mail: SKDS.Zandvliet@overijssel.nl

Nevenfuncties

  • Persoonlijk ondersteuner gehandicapten zorg

E.E. Schaaij (Eva)

Eva Schaaij SP

Woordvoerder Verkeer en Vervoer

Contact

Telefoon: 06 37 31 10 56
E-mail: EE.Schaaij@overijssel.nl

A.M. Taconis (Sander)

Burgerlid

E-mail: s.taconis@overijssel.nl