Fractieleden GroenLinks

Gepubliceerd op 11 oktober 2022

Hieronder ziet u de contactgegevens van de Statenleden van de GroenLinks-fractie in Provinciale Staten van Overijssel. U kunt de website van de fractie raadplegen op overijssel.groenlinks.nl.

Postadres fractie:

Provincie Overijssel
t.a.v. Fractie GroenLinks
Postbus 1461
8001 BL Zwolle

L.G.P. Brinkhuis (Lucas)

Lucas Brinkhuis Groenlinks

Fractievoorzitter

Woordvoerder Ruimte en Water
Woordvoerder Stikstof
Woordvoerder Omgevingsvisie

Contact

Telefoon: 06 21 80 19 03
E-mail: LGP.Brinkhuis@psoverijssel.nl

Nevenfuncties

 • Rijkstrainee Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (betaald)
 • Hoofdredacteur De Linker Wang (betaald)
 • Ceremoniarius Heilige Lebuinus Parochie & Aartsbisdom Utrecht (onbetaald)
 • Verschillende commissies en werkgroepen DWARS & DWARS Overijssel (onbetaald)
 • Welpenleiding Ariëns Buette Scouting (onbetaald)

C.F. Slingerland (Kees)

Kees Slingerland Groenlinks

Woordvoerder Verkeer en Vervoer
Woordvoerder Toerisme

Contact

Telefoon: 06 37 34 01 15
E-mail: CF.Slingerland@psoverijssel.nl

Nevenfuncties

Geen

D.J. Bouma (Douwe)

Douwe Bouma GroenLinks

Woordvoerder Landbouw & Natuur

Contact

Telefoon: 06 51 30 30 36
E-mail: D.Bouma@psoverijssel.nl

Nevenfuncties

Geen

R. Klein Bleumink (Rob)

Woordvoerder Milieu & Energie

Contact

Telefoon: 06 57 30 46 76
E-mail: R.Klein-Bleumink@psoverijssel.nl

Nevenfuncties

 • Projectleider Landschap Overijssel (betaald)
 • Eigenaar Hof van (H)eden (betaald)

V. Wever (Vincent)

Contact

E-mail: v.wever@psoverijssel.nl

Nevenfuncties

 • Adviseur Duurzame Mobiliteit Goudappel (betaald)
 • Afdelingsvoorzitter GroenLinks Zwolle (onbetaald)
 • Voorzitter adviesraad Reizigersvereniging Rover (onbetaald)
 • Voorzitter Stichting Fractieondersteuning GroenLinks Overijssel (onbetaald)

V. de Vries (Verone)

Burgerlid

Woordvoerder Economie
Woordvoerder Wonen & Retail
Woordvoerder Bestuur & Financiën
Woordvoerder Sociaal

Contact

E-mail: JH.de.Vries@psoverijssel.nl

Nevenfuncties

 • Beschermingsbewindvoerder ReggelandBewind (betaald)
 • Social Media content Stichting Verbeteren eigen Leefomgeving met Buurtinitiatief (onbetaald)