Fractieleden D66

Gepubliceerd op 19 oktober 2021

Hieronder ziet u de contactgegevens van de Statenleden van de D66-fractie in Provinciale Staten van Overijssel. U kunt de website van de fractie raadplegen op www.d66overijssel.nl.

Postadres fractie:

Provincie Overijssel
t.a.v. Fractie D66
Postbus 1461
8001 BL Zwolle

W. Bakker (Wybren)

Wybren Bakker D66

Fractievoorzitter

Woordvoerder Landbouw en Natuur

Woordvoerder Milieu en Energie

Contact

Telefoon: 06 48 78 87 44
E-mail: W.Bakker@overijssel.nl

Nevenfuncties

 • Directeur / eigenaar Wybren Bakker Bestuur & Advies (betaald)
 • Lid (vicevoorzitter) Raad van Toezicht Mediant GGZ (betaald)
 • Lid Raad van Commissarissen Sportbedrijf Deventer (betaald)
 • Lid Raad van Toezicht Perspectief Zutphen (betaald)
 • Vicevoorzitter Landelijk bestuur Water Natuurlijk (onbetaald)
 • Voorzitter Cliëntenraad Deventer Ziekenhuis (onbetaald)

K. Selles (Kyra)

Kyra Selles D66

Woordvoerder Cultuur en Sociaal

Woordvoerder Economie

Woordvoerder Verkeer en Vervoer

Contact

E-mail: K.Selles@overijssel.nl

Nevenfuncties

 • Consultant Meester en Meester (betaald)
 • medewerker BCO GGD IJsselland (betaald)

R.A. Huizenga (Renilde)

Renilde Huizinga D66

Woordvoerder Bestuur en Financiën

Woordvoerder Cultuur en Sociaal

Woordvoerder Ruimte en Water

Contact

E-mail: RA.Huizenga@overijssel.nl

Nevenfuncties

 • T-Inspiration Omgevingsmanagement & Strategische communicatie (betaald)
 • Dagelijks bestuur SWOL1894 (onbetaald)
 • Scheidsrechter waterpolo KNZB (onbetaald)
 • Ski-docent aangepast skiën (onbetaald)

P.H. Schouten (Peter)

Peter Schouten D66

Burgerlid

Woordvoerder Verkeer en Vervoer

Contact

Telefoon: 06 51 50 62 83
E-mail: PH.Schouten@overijssel.nl