Fractieleden D66

Gepubliceerd op 28 september 2022

Hieronder ziet u de contactgegevens van de Statenleden van de D66-fractie in Provinciale Staten van Overijssel. U kunt de website van de fractie raadplegen op www.d66overijssel.nl.

Postadres fractie:

Provincie Overijssel
t.a.v. Fractie D66
Postbus 1461
8001 BL Zwolle

R.A. Huizenga (Renilde)

Renilde Huizinga D66

Fractievoorzitter

Woordvoerder Bestuur en Financiën
Woordvoerder Economie
Woordvoerder Ruimte en Water

Contact

E-mail: RA.Huizenga@psoverijssel.nl

Nevenfuncties

  • T-Inspiration Omgevingsmanagement & Strategische communicatie (betaald)
  • Dagelijks bestuur SWOL1894 (onbetaald)
  • Scheidsrechter waterpolo KNZB (onbetaald)
  • Ski-docent aangepast skiën (onbetaald)

W. Bakker (Wybren)

Wybren Bakker D66

Woordvoerder Landbouw en Natuur
Woordvoerder Milieu en Energie

Contact

Telefoon: 06 48 78 87 44
E-mail: W.Bakker@psoverijssel.nl

Nevenfuncties

  • Directeur / eigenaar Wybren Bakker Bestuur & Advies (betaald)
  • Lid (vicevoorzitter) Raad van Toezicht Mediant GGZ (betaald)
  • Lid Raad van Commissarissen Sportbedrijf Deventer (betaald)
  • Lid Raad van Toezicht Perspectief Zutphen (betaald)
  • Vicevoorzitter Landelijk bestuur Water Natuurlijk (onbetaald)
  • Voorzitter Cliëntenraad Deventer Ziekenhuis (onbetaald)

P.H. Schouten (Peter)

Peter Schouten D66

Woordvoerder Verkeer en Vervoer
Woordvoerder Cultuur en Sociaal

Contact

Telefoon: 06 51 50 62 83
E-mail: PH.Schouten@psoverijssel.nl

Nevenfuncties

Zelfstandig adviseur, SchoutenConsult (betaald)