Fractieleden D66

Gepubliceerd op 15 januari 2020

Postadres fractie:

Provincie Overijssel
t.a.v. Fractie D66
Postbus 1461
8001 BL Zwolle

W. Bakker (Wybren)

Wybren Bakker D66

Fractievoorzitter

Woordvoerder Landbouw en Natuur

Woordvoerder Milieu en Energie

Contact

Telefoon: 06 48 78 87 44
E-mail: W.Bakker@overijssel.nl

Nevenfuncties

 • Directeur / eigenaar Wybren Bakker Bestuur & Advies (betaald)
 • Lid Raad van Toezicht Mediant GGZ instelling (betaald)
 • Lid Raad van Commissarissen Sportbedrijf Deventer (betaald)
 • Lid Raad van Toezicht Perspectief Zutphen (betaald)
 • Voorzitter Regiobestuur Oost Water Natuurlijk (onbetaald)
 • Lid netwerk Strategisch Management Universiteit Utrecht (onbetaald)
 • Lid landelijke D66 themagroep Zorg en Welzijn (onbetaald)
 • Voorzitter Cliëntenraad Deventer Ziekenhuis (onbetaald)

K. Selles (Kyra)

Kyra Selles D66

Woordvoerder Cultuur en Sociaal

Woordvoerder Economie

Woordvoerder Verkeer en Vervoer

Contact

E-mail: K.Selles@overijssel.nl

Nevenfuncties

 • Burgerraadslid Gemeente Kampen (betaald)
 • Consultant Meester en Meester (betaald)

R.A. Huizenga (Renilde)

Renilde Huizinga D66

Woordvoerder Bestuur en Financiën

Woordvoerder Cultuur en Sociaal

Woordvoerder Ruimte en Water

Contact

E-mail: RA.Huizenga@overijssel.nl

Nevenfuncties

 • T-Inspiration Omgevingsmanagement & Strategische communicatie (betaald)
 • Docent/trainer Post-HBO opleidingen ISBW / NCOI (betaald)
 • Dagelijks bestuur SWOL1894 (onbetaald)
 • Scheidsrechter waterpolo KNZB (onbetaald)
 • Ski-docent aangepast skiën (onbetaald)