Fractieleden ChristenUnie

Gepubliceerd op 15 juni 2022

De contactgegevens van de Statenleden van de fractie van de ChristenUnie in Provinciale Staten van Overijssel. U kunt de website van de fractie raadplegen op overijssel.christenunie.nl.

Postadres fractie:

Provincie Overijssel
t.a.v. Fractie ChristenUnie
Postbus 1461
8001 BL Zwolle

R.A. van der Velde-Buist (Renate)

Renate van der Velde Buist CU

Fractievoorzitter

Woordvoerder Landbouw en Natuur

Contact

Telefoon: 06 37 17 81 13
E-mail: RA.vd.Velde-Buist@psoverijssel.nl

Nevenfuncties

 • Arbeidsrechtjurist Vakorganisatie CGMV (betaald)
 • Lid Deputaatschap Beroepszaken Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, classis Kampen (onbetaald)

J. Westert (Jan)

Jan Westert CU

Woordvoerder Cultuur en Sociaal
Woordvoerder Economie

Contact

Telefoon: 06 55 71 43 72
E-mail: J.Westert@psoverijssel.nl

Nevenfuncties

 • Voorzitter St. Wooninitiatief Ommen (onbetaald)
 • Voorzitter Raad van Toezicht Theologische Universiteit Kampen (betaald)
 • Voorzitter Raad van Toezicht Zorggroep Manna (betaald)
 • Lid bestuur geschillen bijzonder Onderwijs Stichting GCBO (betaald)
 • Voorzitter bestuur CU-Ommen (onbetaald)

A.K. Hof (Arjan)

Foto van Arjan Hof CU

Woordvoerder Ruimte en Water
Woordvoerder Verkeer en Vervoer

Contact

E-mail: AK.Hof@psoverijssel.nl

Nevenfuncties

 • Commercieel Manager Eurorail BV (betaald)
 • Bestuursvoorzitter ChristenUnie Enschede (onbetaald)
 • Bestuursvoorzitter CVV Achilles (onbetaald)

S. Stelpstra (Sybren)

Sybren Stelpstra CU

Woordvoerder Bestuur en Financiën
Woordvoerder Milieu en Energie

Contact

Telefoon: 06 21 85 70 03
E-mail: S.Stelpstra@psoverijssel.nl

Nevenfuncties

 • Managing Partner IMA (betaald)
 • Deputaat administratie en organisatie (onbetaald)
 • Secretaris Charity Hands (onbetaald)

B. Visser (Bart)

Burgerlid

Contact

E-mail: b.visser2@psoverijssel.nl

Nevenfuncties

 • Kernteamlid Ruimte voor de Vecht/adviseur water Gemeente Hardenberg (betaald)
 • Lid maatschappelijke adviesraad Staatsbosbeheer Overijssel (onbetaald)
 • Bestuurslid ChristenUnie Ommen (onbetaald)