Fractieleden ChristenUnie

Gepubliceerd op 3 juni 2021

De contactgegevens van de Statenleden van de fractie van de ChristenUnie in Provinciale Staten van Overijssel. U kunt de website van de fractie raadplegen op overijssel.christenunie.nl.

Postadres fractie:

Provincie Overijssel
t.a.v. Fractie ChristenUnie
Postbus 1461
8001 BL Zwolle

R.A. van der Velde-Buist (Renate)

Renate van der Velde Buist CU

Fractievoorzitter

Woordvoerder Landbouw en Natuur

Contact

Telefoon: 06 37 17 81 13
E-mail: RA.vd.Velde-Buist@overijssel.nl

Nevenfuncties

 • Onderwijs- en arbeidsrechtjurist Stichting Concent (betaald)
 • Lid Deputaatschap Beroepszaken Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, classis Kampen (onbetaald)

J. Westert (Jan)

Jan Westert CU

Woordvoerder Cultuur en Sociaal

Woordvoerder Economie

Contact

Telefoon: 06 55 71 43 72
E-mail: J.Westert@overijssel.nl

Nevenfuncties

 • Voorzitter St. Wooninitiatief Ommen (onbetaald)
 • Voorzitter Raad van Toezicht Theologische Universiteit Kampen (betaald)
 • Voorzitter Raad van Toezicht Zorggroep Manna (betaald)
 • Lid bestuur geschillen bijzonder Onderwijs Stichting GCBO (onbetaald)
 • Voorzitter bestuur CU-Ommen (onbetaald)

A.K. Hof (Arjan)

Foto van Arjan Hof CU

Woordvoerder Ruimte en Water

Woordvoerder Verkeer en Vervoer

Contact

E-mail: AK.Hof@overijssel.nl

Nevenfuncties

 • Bestuursadviseur Lokale en Provinciale afdelingen ChristenUnie (betaald)
 • Bestuursvoorzitter ChristenUnie Enschede (onbetaald)
 • Bestuursvoorzitter CVV Achilles (onbetaald)

S. Stelpstra (Sybren)

Sybren Stelpstra CU

Woordvoerder Bestuur en Financiën

Woordvoerder Milieu en Energie

Contact

Telefoon: 06 21 85 70 03
E-mail: S.Stelpstra@overijssel.nl

Nevenfuncties

 • Managing Partner IMA (betaald)

 • Deputaat administratie en organisatie (onbetaald)

 • Secretaris Charity Hands (onbetaald)

Bart Visser

Burgerlid

Contact

E-mail: b.visser2@overijssel.nl