Hoe werkt ons toezicht?

Gepubliceerd op 19 april 2018

In ons toezicht bij gemeenten komen deze fases in elk geval voorbij: Informatieverzameling, Oordeelsvorming, waar nodig interveniëren en mogelijke maatregelen.

Oordeelsvorming:

- Eerste stap: eigen oordeel gemeente (zelf in spiegel kijken), mede op basis van ambtelijk oordeel provincie n.a.v. conceptstukken gemeente - Tweede stap: bestuurlijk oordeel provincie (definitief oordeel provincie) in door GS vastgestelde provinciale IBT-rapportage.

Zonodig interveniëren:

- Op basis van de IBT score op het totaalbeeld vinden er één of meer gesprekken plaats op ambtelijk en/of bestuurlijk niveau. IBT-score van een gemeente voor het totaalbeeld op oranje of rood: dan bestuurlijk overleg.

- Bestuurlijke interventieladder voordracht schorsing en vernietiging besluiten (bij strijd met het recht en/of het algemeen belang). - Bestuurlijke interventieladder indeplaatsstelling (overnemen taak bij taakverwaarlozing).

Maatregelen

De provincie heeft 2 generieke instrumenten waarmee ze kan ingrijpen: 1. Voordracht schorsing en vernietiging besluiten: de provincie kan een besluit van de gemeente voordragen aan de Kroon als de gemeente een besluit neemt dat in strijd is met het recht of het algemeen belang. De Kroon kan dit besluit schorsen en/of vernietigen. 2. Indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing: als een gemeente een medebewindstaak verwaarloost, kan de provincie die taak overnemen. Hoe en wanneer de provincie dit doet, is te vinden in de beleidskader Indeplaatstreding (pdf, 241 kB) en beleidskader Schorsing en Vernietiging (pdf, 82 kB).