Vernieuwd gemeenschappelijk toezichtkader

Gepubliceerd op 23 november 2021

Vanaf de begroting 2020 gebruiken alle provincies een nieuw toezichtkader om de “huishoudboekjes” van gemeenten te beoordelen. De uitwerking van die afspraken staat in het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader 2020. De afspraken zijn vastgelegd in de ‘Gemeentewet’ en het ‘Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten’.

Waarom was deze herziening nodig?

Een aantal veranderingen zorgde ervoor dat de provincie anders naar de financiën van gemeenten kijkt. Denk aan wijzigingen in wetgeving (het Besluit Begroting en Verantwoording) en decentralisaties in het Sociaal Domein.

Wat is er veranderd?

Een aantal onderdelen van het toezichtkader is geactualiseerd. Zo houdt het nieuwe kader nu rekening met het landelijke traject Agenda Toekomst van het Toezicht. Daardoor is de uitvoering van het toezicht beter afgestemd met de uitgangspunten van deze agenda.

Het nieuwe kader geldt niet voor gemeenschappelijke regelingen

Voor gemeenschappelijke regelingen verandert er niets. Voor de beoordeling van deze huishoudboekjes gebruikt de provincie het bestaande Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader 2014. Eind dit jaar of begin 2020 publiceren we een toezichtkader voor alleen gemeenschappelijke regelingen. Deze geldt vanaf de begrotingen 2021.

Gemeenschappelijk financieel toezichtkader

De documenten:

  • Gemeenschappelijk financieel toezichtskader gtk 2020 voor gemeenten
  • Gemeenschappelijk financieel toezichtskader

zijn per e-mail opvraagbaar via Hans Steijn: H.Steijn@overijssel.nl

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over hoe de toezichthouder uw begroting beoordeelt? Neem dan gerust contact op met Hans Steijn. Hij is telefonisch bereikbaar op 038 499 74 02 of via de mail (H.Steijn@overijssel.nl).