Vernieuwd gemeenschappelijk toezichtkader

Gepubliceerd op 19 augustus 2019

Vanaf de begroting 2020 gebruiken alle provincies een nieuw toezichtkader om de “huishoudboekjes” van gemeenten te beoordelen. De uitwerking van die afspraken staat in het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader 2020. De afspraken zijn vastgelegd in de ‘Gemeentewet’ en het ‘Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten’.

Waarom was deze herziening nodig?

Er zijn een aantal veranderingen geweest waardoor de provincie anders naar de financiën van gemeenten kijkt. Het gaat dan om bijvoorbeeld wijzigingen in wetgeving (het Besluit Begroting en Verantwoording) en decentralisaties in het Sociaal Domein.

Wat is er veranderd?

Een aantal onderdelen van het toezichtkader zijn geactualiseerd. Bij het opstellen van het nieuwe kader is bijvoorbeeld rekening gehouden met het landelijke traject Agenda toekomst van het toezicht. De uitvoering van het toezicht is daardoor beter afgestemd met de uitgangspunten van deze agenda.

Het nieuwe kader geldt niet voor gemeenschappelijke regelingen

Voor gemeenschappelijke regelingen verandert er niets. Voor de beoordeling van deze huishoudboekjes gebruikt de provincie het bestaande Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader 2014. Eind dit jaar of begin 2020 publiceren we een toezichtkader voor alleen gemeenschappelijke regelingen. Deze geldt vanaf de begrotingen 2021.

Laat het ons weten als u vragen heeft

Heeft u vragen over hoe de toezichthouder uw begroting beoordeelt? Neem dan gerust contact op met Hans Steijn. Hij is telefonisch bereikbaar op 038 499 74 02 of via de mail (H.Steijn@overijssel.nl).