Financieel toezicht: scans voor gemeenten

Gepubliceerd op 27 mei 2020

Een gemeente kan haar financiële situatie op verschillende manieren (laten) onderzoeken. Dat kan door middel van een financiële scan, een begrotingsscan of een begrotingsanalyse van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Financiële scan

De provincie Overijssel biedt gemeenten een financiële scan aan. Daarbij wordt de financiële positie door een onafhankelijke onderzoeker bekeken. Die trekt conclusies en geeft de gemeente aanbevelingen mee voor mogelijke verbeteringen.

De scan is niet verplicht, maar de aanbevelingen zijn niet vrijblijvend. De afspraak is dat de gemeente aan Gedeputeerde Staten laat weten wat zij met aanbevelingen heeft gedaan.

Recente financiële scans zijn:

Begrotingsscan

Er is ook een begrotingsscan. Het verschil met de financiële scan is dat een inspecteur (art. 12 Financiële-verhoudingswet) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) meekijkt. Ook voor de begrotingsscan geldt dat die niet verplicht is, maar dat de aanbevelingen niet vrijblijvend zijn.

Eerdere begrotingsscans zijn:

Begrotingsanalyse gemeente

De gemeente kan ook zelf een vergelijking maken. Dit kan door de uitgaven en inkomsten met die van andere gemeenten te vergelijken, met het invullen van een begrotingsanalyse.


Contact

Hans Steijn

Telefoonnummer: 038 499 74 02
E-mailadres: h.steijn@overijssel.nl