Begrotingscirculaire

Gepubliceerd op 12 oktober 2020

In 2019 geen begrotingscirculaire

Gedeputeerde Staten stelden in 2019 een nieuw toezichtkader vast. Een aanvullende begrotingscirculaire heeft voor dit jaar geen meerwaarde. Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen krijgen vanaf 2020 opnieuw actuele informatie over de wijze waarop de provincie hun begroting beoordeelt.

Vanaf 2020 ontvangt u informatie over actuele ontwikkelingen

In welke vorm de toezichthouder dit gaat doen is nog niet bekend. De gemeente wordt hierover tijdig geïnformeerd.

De toezichthouder verwacht dan van de gemeente dat zij aangeeft hoe bepaalde actuele ontwikkelingen worden meegenomen in de begroting. Het gaat dan om relevante ontwikkelingen.

Laat het ons weten als u vragen heeft

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met Hans Steijn. Hij is telefonisch bereikbaar op 038 499 74 02 of via de mail (H.Steijn@overijssel.nl).