Begrotingscirculaire

Gepubliceerd op 16 april 2021

Jaarlijkse begrotingscirculaire

Gedeputeerde Staten hebben in 2019 gemeenschappelijk financieel toezichtkader (GTK 2020) vastgesteld.

Hierin is vastgelegd op welke wijze de provincie begrotingen beoordeelt. Daarnaast krijgen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen jaarlijks een brief met de begrotingscirculaire. Hierin staan actuele informatie en aandachtspunten van de beoordeling van de begroting in het komende jaar.

Laat het ons weten als u vragen heeft

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met Hans Steijn. Hij is telefonisch bereikbaar op 038 499 74 02 of via de mail H.Steijn@overijssel.nl.