Investeren in het landelijk gebied


Overijssel bouwt altijd aan de toekomst. De opgaven die spelen in ons landelijk gebied zijn groot en complex. De afgelopen coalitieperiode heeft Overijssel geïnvesteerd in zonne-energie, recreatie, groenvoorzieningen, cultureel erfgoed en de verbetering van de leefomgeving. Daarnaast is er gewerkt aan de verduurzaming van de voedselketen, toekomstbestendige erven, de leefbaarheid en de voorbereiding op de herwaardering van het landelijk gebied.