Tijs de Bree “Ik kan niet wachten totdat de schop echt de grond in kan”

Gepubliceerd op 19 juni 2021

Het meest trots is Tijs de Bree dat elke regio nu een opleidingsfonds heeft. “Zeker in coronatijd is het hebben of het krijgen van een baan niet altijd even makkelijk. Dan is het van belang dat je een opleiding kan krijgen om in een andere branche te werken bijvoorbeeld.” In de portefeuilles van De Bree gaat het over mensen. Over onderwerpen die mensen echt raken in hun dagelijks bestaan. “En daar doe ik het voor.”

Of het nou gaat over die opleiding om van de horeca in de zorg te werken of andersom, of het opruimen van een bodemvervuiling die al veel te lang in de grond zit, of het toezicht in natuurgebieden vanwege toenemende drukte tijdens corona. Tijs de Bree heeft er als bestuurder mee te maken. Twee jaar is hij nu gedeputeerde. Daarvoor was hij politiek actief voor de PvdA in het provinciaal parlement, Provinciale Staten.

Tijs de Bree werkt graag voor mensen en samen mét mensen. “Bij de overheid is samenwerken lang niet altijd vanzelfsprekend. Je wordt als inwoner nog wel eens van het kastje naar de muur gestuurd, terwijl mensen van ons mogen verwachten dat we de boel goed organiseren. Daar zijn we toch gewoon ook voor?”

Als voorbeeld noemt De Bree het verduurzamen van huizen. “Als je kijkt naar woningen die voor 1990 gebouwd zijn, dan zitten daar wel spouwmuren in, maar vaak nog geen isolatie. Als je dan gaat isoleren, dan heeft dat bijvoorbeeld effect op vleermuizen die er kunnen leven. En dan praat je over natuur en dat is de portefeuille van een collega-bestuurder. Woningbouw valt weer binnen de portefeuille van een andere bestuurder.

Ik vind het dan ontzettend leuk om samen na te denken hoe je het zo organiseert dat mensen aan de slag kunnen met hun isolatiepakketten, zonder dat ze torenhoge kosten moeten maken voor de inhuur van een ecoloog en andere zaken. Dat kun je namelijk ook in één keer voor een heel gebied regelen.”

Regionale Energie Strategie

Terugkijkend op de afgelopen twee jaar is er vooral veel gebeurd op het gebied van duurzame energie. Zo is een concept versie van de Regionale Energie Strategie (RES) in Twente en West-Overijssel afgerond. Provincie, gemeenten en waterschappen geven in dit document aan hoe ze de afspraken van het klimaatakkoord (halvering broekgasgassen in 2030 ten opzicht van 1990) willen uitvoeren. Ook is een versnellingsteam opgericht dat bedrijven helpt bij het volleggen van hun daken met zonnepanelen. En kleinschalige energie-initiatieven bieden we ondersteuning van het eerste idee tot aan realisatie. Met kennis, kunde én financiering.

“In 2025 moeten alle vergunningen zijn verleend voor duurzame energie”

De Bree ziet ook dat, om de doelstelling te halen, er vaart gemaakt moet worden. Voor hem ligt hier dan ook zijn grootste uitdaging in de voorliggende periode. “In 2025 moeten bijvoorbeeld alle vergunningen zijn verleend voor het opwekken van duurzame energie. Dus voor de windmolens, voor de zonneparken. En niet alleen dat, dan moet ook gewoon de schop de grond in. Mensen moeten aan de slag. Als je dan gaat terugrekenen, dan moeten we nu eigenlijk al een stap verder zetten in de uitvoering.”

In de Perspectiefnota staat beschreven hoe Overijssel meer vaart wil gaan maken. ‘We zien voor de komende jaren drie provinciale speerpunten: smart energy hubs, de grote verbouwing en werkplaatsen waarin we op de volle breedte van de energietransitie samen werken.’ Smart Energy Hubs zijn knooppunten waar energie-opwek, -opslag en -gebruik slim gekoppeld worden. Waterstof speelt hierin een belangrijke rol. In de “grote” verbouwing moeten in korte tijd duizenden huizen stevig verduurzaamd worden en waar mogelijk zelf afgekoppeld van het aardgas. Bij de werkplaatsen gaat het om het versnellen van energieprojecten.

Andere projecten die volgens de Perspectiefnota in de pijplijn zitten zijn onder meer de realisatie van warmtenet Zandweerd in Deventer. De intentieovereenkomst van een regionaal warmtenet in Twente. Een proefboring voor aardwarmte in Zwolle en de introductie van ‘zon-parkeren’ in Overijssel, waarbij je je auto onder een dak van zonnepanelen parkeert.

Complexe bodemsanering

Tijs de Bree kijkt ook vooruit naar projecten binnen zijn andere portefeuilles waar hij niet kan wachten totdat de schop echt de grond in kan. “Zo staan we aan de vooravond van een complexe bodemsanering in IJsselmuiden. Het betreft het perceel van een oude wasserij met vervuild grondwater. Ik hoop dat het ons lukt om binnen anderhalf jaar te beginnen. Vooral voor omwonenden die al twintig, dertig jaar wachten tot het probleem eindelijk wordt opgelost.”

“Wees een beetje lief tegen elkaar”

Een ander type project betreft het opruimen van asbestdaken. “Stikt genomen is er geen verbod op asbestdaken”, vertelt De Bree. “Maar het is wel raadzaam om deze daken op te ruimen vanuit gezondheidsoverwegingen. We hebben inmiddels een prachtig programma opgesteld en ik verwacht dat we binnen twee jaar de eerste resultaten gaan zien. Zo vielen de eigenaren van een huis met asbest-leien eerder buiten de boot, maar zij kunnen straks ook meedoen met een regeling waarbij ze het asbest eraf halen en er zonnepanelen voor in de plaats komen.”

De Bree kijkt nog wel met enige zorg naar alle grote maatschappelijke opgaven die gerealiseerd moeten worden. Hij doet daarom ook een oproep “Wees een beetje lief tegen elkaar. We moeten het met elkaar rooien. Geef een beetje mee af en toe en kijk waar je anderen kunt helpen. Wees ook een beetje lief voor jezelf.”


Wie zijn onze bestuurders en waar zijn ze mee bezig? Twee jaar na de Provinciale Statenverkiezingen is het tijd voor een tussenstand. Het college zit immers op de helft van de rit. Naast een persoonlijk gesprek met alle bestuurders kijken we ook naar de inhoud van de Perspectiefnota 2022. Vandaag geven we het woord aan Tijs de Bree, portefeuillehouder Energie, Milieu en Arbeidsmarkt.