Roy de Witte “Het mag van mij nog meer gaan om mensen”

Gepubliceerd op 21 juni 2021

Hij schets zich het liefst als mens. Zeker niet als bestuurder. Roy de Witte. Woonachtig in Manderveen, Twente. Vader van vier kinderen. Misschien past die houding ook juist wel bij zijn portefeuille, waarin hij onder meer aan de lat staat voor ‘sociale kwaliteit’. “Ik ben graag een verbinder”, zo zegt hij . “De afstand die ik soms ervaar met de inwoners, daar heb ik moeite mee en ook echt last van.”

Roy de Witte is met 34 jaar de jongste bestuurder binnen het Overijssels college. Twee jaar geleden begon hij aan zijn klus bij de provincie. Daarvoor was hij wethouder voor het CDA in de gemeente Tubbergen. Daar is hij ook raadslid geweest. Het mag van mij nog meer gaan om mensen”, vertelt hij. “Want politiek is niet alleen winnen hè, het is ook geven. Dat betekent af en toe dat je jezelf opzij moet zetten. Dat geeft ruimte om te luisteren naar de ander en zo kunnen we samen problemen gaan lossen.”

Steun tijdens corona

“Twee jaar gaat heel snel, maar ik denk dat we goed op weg zijn”. De Witte probeert in vogelvlucht terug te blikken  op de periode sinds de verkiezingen in 2019. “Corona heeft ervoor gezorgd dat een aantal dingen in een stroomversnelling kwamen.” Hij noemt als voorbeeld Vitaal en Gezond, een subsidieregeling die opgezet is om mensen tijdens de coronaperiode toch met elkaar in contact te laten blijven.

“480 sociale initiatieven ondersteund waardoor mensen elkaar weer zagen”

“We hebben in Overijssel meer dan 480 initiatieven ondersteund die ervoor gezorgd hebben dat er een activiteit ontstond waar mensen elkaar zagen. Of met elkaar in contact kwamen om elkaar te helpen”. Roy is zichtbaar enthousiast wanneer hij hierover praat. “Voor mij is dit heel relevant.”

Een ander belangrijk onderdeel van de portefeuille van Roy is cultuur. Een sector die het echt stevig voor de kiezen kreeg tijdens de coronaperiode. “Theaters, musea, diverse verenigingen en instellingen. Ze misten niet alleen publieksinkomsten, maar konden ook geen positie pakken om van betekenis te zijn. Hun plek opeisen in de samenleving.” De provincie heeft ze daarom financieel ondersteund om rond te kunnen komen, zodat ze in elk geval konden blijven bestaan. Een flinke operatie. “Die steun heeft over de hele linie plaatsgevonden, van top tot basis.”

De Witte houdt zich ook bezig met de specifieke problematiek op het platteland van Overijssel. Volgens de bestuurder verandert het platteland op dit moment sneller dan de stad. Inwoners van buurtschappen en dorpen worden geconfronteerd met vergrijzing, leegstand, teruglopend aanbod (zorg)voorzieningen. “Dat is ingewikkeld.” Tegelijk zijn er in het buitengebied uitdagingen op het gebied van de landbouw, duurzame energie, natuurontwikkeling en klimaatverandering. Met het Actieplan Leefbaarheid Platteland wil De Witte samen met inwoners, ondernemers en andere partners aan de slag om het platteland voldoende aantrekkelijk te houden. “Juist de plattelandsmentaliteit geeft mij het vertrouwen dat we de nu voorliggende problemen samen gaan oplossen, zoals op dit moment al gebeurt bij de samenwerking De Kracht van Salland.”

Meer aandacht voor gezondheid

Wat hem betreft blijft hij zich ook de komende twee jaar vooral bezighouden met de samenleving en voor de samenleving. Welke ambities hij concreet heeft? Graag wil hij nadrukkelijker aan de slag met het onderwerp gezondheid. Mede in het licht ook van de coronacrisis. De Perspectiefnota schrijft dat samen met gemeenten en GGD’s projecten moeten worden opgezet ‘voor het belang van bewegen, een gezonde leefstijl en leefomgeving.’ Verder moet gewerkt worden aan betere voorzieningen en diensten voor inwoners. Zo zijn er huisartsentekorten, terwijl zorgvragen juist complexer worden.

Het ontzorgen van vrijwilligers is ook een belangrijk aandachtspunt. Net als de ambitie dat iedereen kan meedoen in de samenleving en vaardigheden als lezen en schrijven daarbij van essentieel belang zijn. De Perspectiefnota schrijft daarover ‘De coronacrisis heeft het belang daarvan extra onderstreept. Daarom gaan we vanuit het sociale kwaliteit, human capital en cultuur aan de slag met de aanbevelingen van de Sociaal Economische Raad over digitale vaardigheden/laaggeletterdheid.

“We moeten het echt samen met elkaar doen.”

Ook de Overijsselse cultuursector kan op steun rekenen. “Na de crisisfase in corona gaan we werken aan een versterkingsprogramma waarin we echt gaan inzetten op transformeren en innoveren. Dan hebben we het over financiële steun, maar ook het inzetten van kennis, kunde, mensen en netwerken. Ook hier tonen we een hoge mate van betrokkenheid.”

Wat Roy de Witte nog graag van het hart wil? “Er wordt vaak geredeneerd in wij-zij. Dan wordt er gewezen. Dát is de overheid en wij de samenleving, terwijl wij allemaal de samenleving zijn. De samenleving zet ons daarmee op afstand. Terwijl dat onterecht is. We moeten het echt samen met elkaar doen.”


Wie zijn onze bestuurders en waar zijn ze mee bezig? Twee jaar na de Provinciale Statenverkiezingen is het tijd voor een tussenstand. Het college zit immers op de helft van de rit. Naast een persoonlijk gesprek met alle bestuurders kijken we ook naar de inhoud van de Perspectiefnota 2022. Vandaag geven we het woord aan Roy de Witte: portefeuillehouder Leefbaar Platteland, Cultuur en Sociale Kwaliteit.