Monique van Haaf “Laat van je horen, want geen vraag is te gek. Geen mening is te gek”

Gepubliceerd op 19 juni 2021

Voor Monique van Haaf was het wennen en blijft het wennen. “En misschien went het wel nooit.” Aan het tempo dat de overheid soms nodig heeft voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. “Dat is altijd een stuk trager dan in het bedrijfsleven waar ik vandaan kom. Dus ik blijf jagen op snelheid.” Dat tempo is misschien ook wel gewenst met een van de grootste vraagstukken in haar portefeuille van dit moment: de beschikbaarheid van voldoende huizen voor iedereen.

“Ik sta heel erg met beide benen op de grond en in de maatschappij”. Van Haaf loopt inmiddels zes jaar mee als provinciaal bestuurder. Daarvoor was ze voor de VVD actief in de Overijsselse Staten en lokaal als bestuurslid in Deventer. “Ik ben heel pragmatisch. Heel goed bereikbaar voor iedereen.”

Voor haar politieke carrière had Van Haaf een leidinggevende functie bij ProRail. “Ik ben ook heel duidelijk in wat ik wel of niet wil. Dat vind ik ook  belangrijk. En wat ik afspreek, wat ik zeg, daar sta ik ook voor.” Luisteren én enthousiasmeren is een talent. Net als het bij elkaar brengen van mensen en organisaties.

Duizenden nieuwe huizen

Waar ze trots op is in haar portefeuille? “Nou dat is toch wel de samenwerking om de bouw van huizen flink te versnellen.” Samen met de Woonimpuls regeling van het Rijk investeert de provincie in steden als Deventer, Zwolle, Enschede en Hengelo. Het moet in totaal 3.900 nieuwe woningen opleveren. Maar er gebeurt meer. Binnen tien jaar moeten in Overijssel 60.000 nieuwe huizen zijn gebouwd. De provincie heeft daarvoor 30 miljoen euro uitgetrokken. Geld dat ook ingezet wordt om stedelijke gebieden een make-over te geven. “Het gaat ook om het verbeteren van de bereikbaarheid, klimaataanpassingen, verduurzaming en stimuleren van meer groen in de stad.”

“Vooral in binnensteden zijn winkeliers hard geraakt door de coronacrisis”

De aanpak van Overijssel is volgens Van Haaf uniek en ook iets dat echt bij haar past. “Het samenbrengen van alle belangen en het lef hebben om dan ook samen diep in de portemonnee te tasten.” Een ander mooi resultaat is het opzetten van een eigen Overijsselse aanpak voor de detailhandel. “Vooral in de binnensteden zijn winkeliers hard geraakt door de coronacrisis”, vertelt Van Haaf. “Met diverse partners proberen we nu het tij te keren, waarbij de focus ligt op toekomstgericht ondernemen, samenwerken en concentratiebeleid. Daarbij hebben we tijdens de coronacrisis geplande projecten vervroegd uitgevoerd.”

Er liggen bij Monique van Haaf ook nog genoeg ambities op de plank. “Want er moeten nog veel meer huizen worden gebouwd. Veel verschillende woningen ook, met name voor starters, doorstromers en ouderen. Op welke plek doe je dat? Want elk dorp, stad en ook wij hebben eigen wensen. De kunst is om alle belangen bij elkaar te brengen.” De Perpectiefnota kondigt daarvoor in elk geval een provinciaal aanjaagteam aan dat gemeenten helpt concrete plannen te versnellen en visie te ontwikkelen met de inzet van kennis, expertise en capaciteit.’

Nieuwe omgevingsvisie

Een andere, mogelijk nog grotere uitdaging is de omgevingsvisie. “Want de omgevingsvisie gaat eigenlijk over alles. Zoals de plek waar windmolens kunnen komen en onder welke voorwaarden. Of waar ruimte is voor nieuwe woonwijken ”, legt Van Haaf uit.

De Perspectiefnota schets de ontwikkelingen die mogelijk op Overijssel af komen en invloed hebben op keuzes.  ‘De coronacrisis heeft grote impact op ons dagelijks leven: we werken thuis, reizen minder, op andere momenten en met andere vervoersmiddelen. We wandelen en fietsen meer en hechten meer waarde aan de groene plekken rondom onze woning. En er is een voorzichtige trek van met name gezinnen vanuit de Randstad naar onder andere Overijssel zichtbaar. Of en hoe deze gedragsveranderingen zich doorzetten na corona is onduidelijk. Ook is onzeker wat de effecten van de coronamaatregelen en economische crisis op lange termijn gaan zijn op de woningmarkt, retail en binnensteden.’

“Kun je juist beter met minder regels toe?”

“Ik maak me best druk over de veranderingen die op stapel staan. Dus daar spreek ik ook met zoveel mogelijk mensen over. Wat de gevolgen zijn voor kleine woonbuurten op het platteland en voor de grote steden. In hoeverre zijn nieuwe regels nodig? Of kun je juist misschien beter met minder regels toe? Daar ben ik sowieso wel voorstander van trouwens.” De planning is in elk geval om eind 2022 de nieuwe omgevingsvisie klaar te hebben.

Monique van Haaf hoopt dat veel mensen meepraten en meedenken met die nieuwe omgevingsvisie. “Laat van je horen”, is haar oproep. “Doe mee in de Stadsbeweging en de Woonkeuken, maar ook in de ateliers die we organiseren voor de omgevingsvisie. Praat mee. Geen vraag is te gek. Geen mening is te gek. Kom er mee, zodat we er rekening mee kunnen houden.”


Wie zijn onze bestuurders en waar zijn ze mee bezig? Twee jaar na de Provinciale Statenverkiezingen is het tijd voor een tussenstand. Het college zit immers op de helft van de rit. Naast een persoonlijk gesprek met alle bestuurders kijken we ook naar de inhoud van de Perspectiefnota 2022. Vandaag geven we het woord aan Monique van Haaf, portefeuillehouder Wonen, Ruimte en Retail.