Andries Heidema “De mouwen opstropen en doorknallen”

Gepubliceerd op 21 juni 2021

Als er iemand in het bezit is van een bulderende lach, dan is het Andries Heidema wel. Je kunt hem daardoor soms al van grote afstand horen aankomen. Hij neemt dan direct ook een gezonde dosis positiviteit mee. Dat zeker. Want zoals hij het zelf zegt “Bij mij zit het glas altijd halfvol. En natuurlijk zijn er een heleboel dingen om zorgen over te hebben, om pijn over te hebben. Tegelijk leven we in een ongelooflijk rijk land met ontzettend veel mogelijkheden. Kortom: er is veel om dankbaar voor te zijn.”

De functie van Commissaris is niet gekoppeld aan de verkiezingen. Dat geeft hem een bijzondere positie binnen het dagelijks bestuur (Gedeputeerde Staten) waar hij voorzitter is. Hij is tegelijk ook voorzitter van het provinciaal parlement (Provinciale Staten). Ook dat maakt zijn positie anders. In 2018 verruilde hij het ambt van burgemeester van Deventer voor dat van Commissaris. “Het voelt als een immens voorrecht om - staande op de schouders van mijn voorgangers - een periode te mogen bijdragen aan het bestuur van deze prachtige provincie. Ik word er iedere dag blij van wakker.”

Het inhoudelijke werk laat hij vooral aan zijn collega-bestuurders over. Maar hij ziet dat er sinds het tekenen van het coalitieakkoord twee jaar geleden veel is gerealiseerd. “En dan ook nog eens in een tijd die heel anders was dan toen we begonnen met deze periode. Daar ben ik best wel dankbaar voor en trots op. Dat doe je met elkaar.”

Right to Challenge

Binnen de directe eigen directe verantwoordelijkheid van de Commissaris zijn inmiddels ook enkele mijlpalen bereikt. Zo werkt Heidema er voortdurend aan om inwoners dichter bij de politiek en de besluitvorming te brengen. Inmiddels heeft ook Overijssel ‘Right to Challenge’, oftewel uitdaagrecht ingevoerd. Inwoners kunnen hierbij uitvoerende taken van de provincie overnemen als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen. Hiermee wordt de overheid ‘uitgedaagd’.

Veiligheid is ook een steeds belangrijker thema voor Heidema, zoals het tegengaan van criminele activiteiten en verloedering. Samen met burgemeesters is daarom een aanpak gestart rond niet-vitale vakantieparken. Ook het voorkomen dat criminelen macht krijgen binnen politiek en bestuur staat steeds hoger op de agenda. ‘Op het gebied van ondermijning hebben we grote vooruitgang geboekt in de samenwerking met onze partners: gemeenten, openbaar ministerie, justitie, belastingdienst, veiligheidsregio’s en het Regionaal Inlichtingen- en Expertisecentrum Oost Nederland (RIEC-ON)', is te lezen in de Perspectiefnota.

Omschakelen na corona

Heidema ziet ook nog nog genoeg uitdagingen op zijn pad. "We zullen de omschakeling moeten maken, vanuit de coronacrisis naar het weer normaal met elkaar omgaan. Daar heeft de samenleving hulp bij nodig en spelen ook wij een rol. Door bijvoorbeeld een aantal sectoren de helpende hand te bieden die proberen uit de crisis op te krabbelen.”

“Verschillende belangen op dezelfde vierkante meter”

Heidema wijst verder naar de grote transitieopgaven. “Er liggen een aantal forse opgaven waar we al full-swing mee bezig zijn. Die komen samen bij het maken van de omgevingsvisie: de grote ruimtelijke keuzes die we als samenleving moeten maken. Verschillende belangen die allemaal op dezelfde vierkante meter in Overijssel landen. Denk aan de energietransitie, landbouw, water, noem maar op. De komende jaar hebben we keihard nodig om daar samen met Overijssel keuzes te maken. Dat betekent de mouwen opstropen en doorknallen.”

Terwijl Heidema met zijn team van bestuurders graag meters wil maken op belangrijke dossiers, sluit hij zijn ogen niet voor spanningen en zorgen in de samenleving die tegelijk achter veel dossiers tevoorschijn komen. En wil hij ook, waar mogelijk, een rol van betekenis spelen. ‘De afgelopen periode is er veel gebeurd. Verschillende crisissen en ontwikkelingen, waaronder corona en stikstof, die van grote invloed zijn op de provinciale opgaven en de samenleving. Tegenstellingen, spanningen en onzekerheden die meermaals hebben geleid tot uitingen van frustraties en ongenoegen' staat in de Perspectiefnota te lezen.

“Ik wil graag horen waar wij als overheid aanvullend van betekenis kunnen zijn”

“Kijk", reageert Heidema. “Mensen voeren regie op hun eigen leven, op hun eigen onderneming. Maar ik wil natuurlijk graag horen waar wij als overheid aanvullend van betekenis kunnen zijn.” In de Perspectiefnota staat dit als volgt verwoord Onze bestuursstijl kenmerkt zich door: aansluiten bij ontwikkelingen van onderop, ruimte geven, stimuleren, faciliteren en samenwerking. Én door: duidelijkheid en ingrijpen waar dat nodig is ten behoeve van het algemeen belang.’

Vleugels weer uitslaan

De aandacht van Heidema gaat in het bijzonder uit naar jongeren. “Ik zou graag willen weten hoe het met hen gaat na een hele pittige coronatijd, die hen trof midden in de opleiding, in een periode waarin ze zich sociaal vormen. Het lijkt me heel heftig om in die periode van je leven nauwelijks contacten te hebben met mensen. Ik ben benieuwd hoe we deze jongeren kunnen helpen om weer full-swing door te gaan. Hoe we ze kunnen steunen om hun vleugels weer uit te kunnen slaan.”


Wie zijn onze bestuurders en waar zijn ze mee bezig? Twee jaar na de Provinciale Statenverkiezingen is het tijd voor een tussenstand. Het college zit immers op de helft van de rit. Naast een persoonlijk gesprek met alle bestuurders kijken we ook naar de inhoud van de Perspectiefnota 2022. Vandaag geven we het woord aan Commissaris van de Koning Andries Heidema.