Coalitieakkoord: 'Samen bouwen aan Overijssel'

Overijssel presenteert haar coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan Overijssel’. Hierin beschrijven coalitiepartijen CDA, VVD, PvdA, ChristenUnie en de SGP de ambities voor de periode 2019-2023.

Het akkoord op hoofdlijnen

Het akkoord is op hoofdlijnen omschreven aan de hand van zeven hoofdopgaven voor Overijssel:

  • Een krachtige economie
  • Goede mobiliteit
  • Voorbereid zijn op hitte, droogte en wateroverlast
  • Een vitaal landelijk gebied
  • Samen leven in Overijssel
  • Aantrekkelijk wonen in steden en dorpen
  • De energietransitie

Formateur Bart Krol: “Deze coalitie wil samen met inwoners, partners en de partijen in de Staten aan de slag om resultaten te boeken voor Overijssel. Met een open houding samen bouwen aan Overijssel. Dit akkoord vormt daarvoor een mooie basis.”

Download het coalitieakkoord