Portefeuille, taken en nevenfuncties van de Commissaris van de Koning

Gepubliceerd op 11 juli 2022

De Commissaris van de Koning (CdK) heeft binnen het College van Gedeputeerde Staten de portefeuille Kwaliteit Openbaar Bestuur. Daarnaast vervult de commissaris een aantal rijkstaken.

Portefeuille: Kwaliteit Openbaar Bestuur

Hieronder vallen:

 • Kwaliteit openbaar bestuur
 • Ondermijning en integriteit
 • Externe betrekkingen en lobby
 • Personeel en organisatie

Rijkstaken

Naast provinciale bestuurstaken heeft de CdK ook een aantal rijkstaken. Deze rijkstaken zijn bij wet aan de Commissarissen van de Koning opgedragen en zijn vastgelegd in de ambtsinstructie Commissaris van de Koning (besluit van 10 juni 1994, staatsblad 1994, numéro 445). De CdK verricht ook taken die niet in de wet zijn vastgelegd maar wel vergelijkbaar van aard zijn.

Burgemeesterszaken

Als er in een Overijsselse gemeente een vacature is voor een burgemeester is de CdK betrokken bij de benoemingsprocedure.

Aangelegenheden Koninklijk Huis

Wanneer leden van het Koninklijk Huis aanwezig zijn in een Overijsselse gemeente is de CdK gastheer namens de provincie. Het Kabinet van de CdK begeleidt en adviseert de gemeente, de organisatie en vertegenwoordigers van het Koninklijk Huis tijdens de voorbesprekingen van een dergelijk bezoek.

Koninklijke Onderscheidingen

De Commissaris van de Koning adviseert over aanvragen voor Koninklijke onderscheidingen en Erepenningen of voor het predicaat Koninklijk en Hofleverancier. De aanvraag hiervoor loopt via de burgemeester van de gemeente waar de kandidaat woont of het bedrijf/vereniging gevestigd is. De Commissaris van de Koning kijkt of de aanvraag voldoet aan de richtlijnen.

Ombudszaken en dienstverlening CdK

Jaarlijks bereiken de Commissaris van de Koning tientallen verzoeken om bemiddeling of klachten van inwoners van Overijssel. Vaak gaan deze verzoeken over lokale zaken of problemen. De Commissaris van de Koning wil deze klachten zo zorgvuldig mogelijk behandelen. In principe worden alle partijen gehoord en zo nodig wordt er informatie gevraagd bij een derde partij of een deskundige.

Heeft u een zaak die u aan de Commissaris van de Koning wilt voorleggen? Dat kan via het Overijssel Loket. U kunt ook contact opnemen met de Stichting De Overijsselse Ombudsman, een commissie die zich buigt over klachten van Overijsselse burgers.

Nevenfuncties Commissaris van de Koning

Nevenfuncties gekoppeld aan ambt CdK

 • Voorzitter Prins Bernard Cultuurfonds Overijssel
 • Lid bestuur IPO (adviseur)

Nevenfuncties op persoonlijke titel

 • Lid Raad van Klanten, BNG bank Nederlandse gemeenten te Den Haag
 • Voorzitter Raad van Toezicht van de Unie van Bosgroepen

Lid Comité van Aanbeveling

 • Stichting Britten voor jong Muziektalent
 • Beschermheer 90-jarig jubileum Landschap Overijssel
 • Elisabethfonds
 • Van Heekpark Enschede
 • Beschermheer Groot Mannenkoor Zwolle
 • Prinses Christina Concours
 • Stichting Vrienden van Lorna Wing
 • Overijssels Byzanthijns Mannenkoor
 • Etty Hillesum Centrum
 • Stichting Levend Verleden Oost Nederland
 • Stichting Thorbecke
 • Stichting Informatiecentrum Canadese Begraafplaats Holten
 • Ambassadeur van de Twentse Hulpambulance
 • Beschermheer Welcome again veterans
 • Voor het boek: De Haanstra’s, pioniers van de Overijsselse schilderkunst
 • Vriezenveense Harmonie
 • Stichting Deventer Bijzonder (Comité van Aanbeveling in-oprichting)
 • Jaar van de Molenaar 2022
 • Samenwerkingsverband 1572-gemeenten
 • Stichting International Holland Piano Series