Video eikenprocessierups


video: Eikenprocessierups aanpak in Overijssel
De laatste jaren neemt de overlast van de eikenprocessierups enorm toe in Overijssel.
De provincie heeft dan ook het initiatief genomen, samen met 25 Overijsselse gemeenten...
voor een provinciale aanpak op het gebied van bestrijding.
Wendy Busscher van de gemeente Raalte legt uit welke overlast de rups levert...
en vertelt over het belang van een goed plan van aanpak.
De afgelopen drie jaar zien we qua meldingen echt een enorme toename...
van zeker per jaar wel vijf keer zoveel, dus we hebben een enorme toename gehad.
De eikenprocessierups wordt dan echt een probleem voor de volksgezondheid.
Wat is belangrijk in een beheerplan?
Dat is dat je daarin aangeeft dat je daar een contactpersoon hebt...
dus één persoon die verantwoordelijk is voor de eikenprocessierups.
Een stukje communicatie is daar uiteraard belangrijk.
Monitoring is een heel belangrijk onderdeel van het beheerplan.
En het is natuurlijk belangrijk om na een jaar te kijken hoe we ervoor staan.
Goed evalueren is ook een belangrijk punt.
Uiteraard worden er ook maatregelen tegen de rups genomen op de korte termijn.
Op de korte termijn doen we aan preventieve en curatieve bestrijding.
De preventieve bestrijding vangt half april aan. Dat is een biologische bestrijding.
De curatieve bestrijding start half, eind mei en die loopt een aantal maanden door.
Dat houdt in dat we nesten van de eikenprocessierups wegzuigen.
De coronacrisis lijkt geen rol te gaan spelen. Alles is op orde.
Er zijn aannemers zijn ingezet die in pakken werken.
Ze staan alleen in een bak om de eikenprocessierups preventief te bestrijden.
Ecoloog Ben van Dinther legt uit wat de mogelijkheden zijn...
om de eikenprocessierups terug te dringen door in te zetten op biodiversiteit.
De toename komt voor een deel doordat het aantal planten en dieren in de omgeving niet op orde is.
Wij noemen dat met een dure term 'biodiversiteit'.
Misschien is het bekend dat vogels zoals koolmezen eikenprocessierupsen vangen.
Als je koolmezen wilt hebben, kun je nestkastjes ophangen, maar dat is niet voldoende.
Je moet er ook voor zorgen dat ze beschutting hebben en zich veilig voelen.
Dat betekent dat je struiken in de omgeving moet hebben...
waar ze zich in kunnen verstoppen, waar ze zich veilig voelen.
Voor bermen geldt dat traditioneel bermbeheer lijkt op een gazon.
Een strak geschoren mat met weinig kruiden.
Roofinsecten, insecten die hun larven op de eikenprocessierups afzetten...
zitten als volwassen dieren heel vaak op bloemen.
Ze eten nectar of stuifmeel.
Als je dus weinig kruiden in de berm hebt, dan heb je ook weinig roofinsecten.
Er mag best af en toe een eik staan, maar je moet niet zoals in deze laan alleen maar eiken hebben.
Dan spreid je het bedje voor zo'n eikenprocessierups.
Je komt met een gedekte tafel, als het ware. Dus je moet zorgen dat er meer variatie is.
Tot slot nog een tip voor alle inwoners van Overijssel.
Wat onze inwoners zelf kunnen doen is rekening houden met waar eiken staan.
Zeker in het zomerseizoen ergens op de fiets stappen in een hemdje zonder zonnebril...
en onder eikenbomen door fietsen, dat is wel vragen om problemen.