Animatie trillingsmeters Kanaal Almelo - De Haandrik


video: Animatie trillingsmeters bij Kanaal Almelo - De Haandrik

De provincie Overijssel vervangt damwanden langs Kanaal Almelo - De Haandrik. Dit is noodzakelijk voor de veiligheid van het kanaal en haar omgeving.

De nieuwe damwanden worden aangebracht met een trilblok, wat mogelijk effect heeft op nabijgelegen panden. We willen graag weten welke trillingen er ontstaan, zodat we snel kunnen ingrijpen en negatieve effecten kunnen voorkomen. Daarom houdt een expert alle panden, tot 50 meter vanaf de werkzaamheden, in de gaten.

Hiervoor plaatsen we trillingsmeters op gevels. Een trillingsmeter is een klein kastje, dat trillingen meet en opslaat. Bij trillingen boven een bepaalde grens krijgt de expert een melding. Deze legt de werkzaamheden direct stil. We gaan pas verder wanneer de oorzaak is gevonden, en een oplossing is bedacht.

Graag plaatsen we ook bij u een trillingsmeter, uiteraard alleen met uw toestemming. Een trillingsmeter bevestigen we op kniehoogte aan de gevel, met behulp van een schroef en klein boorgaatje.

De meeste panden krijgen één trillingsmeter. Panden met schade krijgen meerdere meters. Na afloop van de werkzaamheden verwijderen we de trillingsmeters, en maken we boorgaatjes weer dicht.

U bent niet verplicht om een trillingsmeter te laten plaatsen. Wel kan met de meter schade worden voorkomen, en inzicht worden verkregen in de oorzaak van schade. Zodra u toestemming geeft, maken we een afspraak om de trillingsmeter te plaatsen.

Zo houden we samen grip op de effecten van de werkzaamheden, en zorgen we voor een veilig Kanaal Almelo - De Haandrik én haar omgeving.