De leden van de commissie

Gepubliceerd op 13 maart 2019

De Commissie regionaal overleg Twente Airport bestaat uit de vertegenwoordiging van verschillende partijen. De leden van gemeenten bestaan uit Enschede, Oldenzaal en Dinkelland. Deze gemeenten vallen namelijk binnen de geluids- en/of de externe veiligheidszone van het Luchthavenbesluit.

Verder bestaat de commissie uit één vertegenwoordiger van de omwonenden uit elk van deze drie gemeenten. Daarnaast bestaat de commissie ook uit één vertegenwoordiger van gebruikersorganisaties van het luchthaventerrein en één vertegenwoordiger namens milieuorganisaties die actief zijn in de omgeving van de luchthaven.

Tot slot wordt de commissie aangevuld met één vertegenwoordiger namens de terrein beherende organisaties.

De commissie wordt geleid door een onafhankelijk voorzitter en ondersteund door een secretaris.

Hieronder vindt u de contactgegevens van de leden van de commissie:

Samenstelling Commissie Regionaal overleg Twente Airport
naam functie
Erik Back voorzitter CROTA
Eric Broens secretaris

Jeroen Diepemaat

Lid namens gemeente Enschede

Karel Roeloffzen

Lid namens omwonenden gemeente Enschede

Evelien Zinkweg

Lid namens gemeente Oldenzaal

Hans Dirckinck

Lid namens omwonenden gemeente Oldenzaal

Benno Brand

Lid namens gemeente Dinkelland

Daniel Steenbergen

Lid namens omwonenden gemeente Dinkelland

Meiltje de Groot

Exploitant luchthaven Twente Airport

Matthijs Nijboer (NMO)

Vertegenwoordiger namens milieuorganisaties

vacature

Gebruikersorganisaties luchthaven

Jacob van Olst (Landschap Overijssel)

Lid namens de Terrein Beherende Organisaties