crota

CROTA

Wat doet deze commissie?

crota

Twente Airport

Commissie Regionaal Overleg Twente Airport

Gepubliceerd op 21 oktober 2020

Wat doet deze commissie?

CROTAlogo

Op 1 maart 2017 hebben Provinciale Staten van Overijssel het Luchthavenbesluit Twente Airport en de Verordening Commissie Regionaal Overleg Twente Airport (hierna CRO TA) vastgesteld. Het instellen van een CRO is wettelijk verplicht gesteld in de Wet Luchtvaart. De eigenschappen en taken van de zelfstandige commissie zijn daarin grotendeels vastgelegd. De commissie heeft als taak om door overleg met diverse betrokkenen een gebruik van de luchthaven te bevorderen dat zoveel mogelijk recht doet aan de belangen van die betrokkenen.

Het gaat daarbij vooral om het uitwisselen van informatie. Ook kunnen adviezen uitgebracht worden over het omgaan met klachten en het uitoefenen van toezicht op de uitvoering van het Luchthavenbesluit. De samenstelling van de commissie is vastgelegd in de Verordening CRO TA. Naast de exploitant en de (meest) betrokken gemeenten hebben omwonenden uit die gemeenten, een vertegenwoordiger namens een milieuorganisatie, een terreinbeherende organisatie en een vertegenwoordiger namens de gebruikers van de luchthaven in de commissie zitting.

Wat staat er op de rol?