Woensdag 29 november 2023 vindt een inspraakbijeenkomst plaats over Natura 2000-gebied Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek.

Wilt u inspreken? Kom dan naar deze bijeenkomst van Provinciale Staten. Uw inbreng wordt meegenomen in de oordeelsvorming die 17 januari 2024 in de commissie plaatsvindt. Aanmelden voor inspreken kan tot uiterlijk donderdag 23 november 2023, 12.00 uur. Meld u bij de Statengriffie via statengriffie@overijssel.nlVerwijst naar een andere website

Als toehoorder bent u ook van harte welkom.

Bekijk informatie over Provinciale Staten.