Administratief beroep: OV22-002

Een administratief beroep wat gericht is tegen het besluit van de gemeente Borne waar zij heeft geweigerd in te stemmen met het verzoek tot onttrekking van een gedeelte van de openbare weg aan de openbaarheid.

Samenstelling hoorcommissie

Voorzitter: De heer A.P. Heidema

De voorzitter wordt bijgestaan door een secretaris.

De commissie nodigt diverse belanghebbenden uit om tijdens de zitting een toelichting te geven op het bestreden besluit waartegen administratief beroep is ingesteld.

Wilt u de zitting bijwonen?

Meldt u zich dan uiterlijk op maandag 20 maart 2023 om 13:00 uur bij:
mw. L. (Lisette) Bosman, Officemanager bezwaar en klachten

Telefoon: 038 499 79 33