Datum

 

 

Maandag 30 januari 2023

 

Locatie

Provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2, Zwolle

Wilt u de zitting bijwonen, meldt u zich dan uiterlijk op vrijdag 27 januari 2023 om 13:00 uur bij mw. L. (Lisette) Bosman, Officemanager bezwaar en klachten, tel. 038 499 79 33.  

 

 

Tijdstip

Rolnummer

Bezwaarmaker

Kamer

 

Aanvang 14:00 uur

A22-144

Organisatie

BC 1.8

 

Samenstelling hoorcommissie

 

Voorzitter

Mevrouw Vaalburg

Lid

Mevrouw Van Haaf

 

De voorzitter wordt bijgestaan door een secretaris.

De hoorcommissie nodigt diverse informanten uit om tijdens de zitting een toelichting te geven op het bestreden besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel.