Welkom bij hét symposium over beleidsinformatie van de Nederlandse Overheid

Het thema van de tiende editie van het beleidsinformatiecongres dit jaar is ‘De Feiten Verbeeld’. Die verbeelding werken we uit in de lijnen 'Feiten en verbeelding in tijden van polarisatie', 'Verbeelding versus feiten'en 'Van feiten naar verbeelding.' Met een centrale inleiding van auteur en PC Hooft-winnaar Maxim Februari. 

Maxim Februari
Maxim Februari, pseudoniem van Maximiliaan (Max) Drenth (Coevorden, 23 februari 1963), is een Nederlandse filosoof, jurist, schrijver en columnist. Hem is de P.C. Hooft-prijs 2020 toegekend. Februari studeerde kunstgeschiedenis, filosofie en rechten aan de Universiteit Utrecht. In 1989 kwam onder het pseudoniem M. Februari zijn eerste roman uit, De zonen van het uitzicht, waarvoor hij het daaropvolgende jaar de Multatuliprijs ontving. In 2007 volgde De Literaire Kring. Van 1999 tot juli 2010 schreef Februari columns voor de Volkskrant; in augustus 2010 verwisselde hij deze krant voor NRC Handelsblad. Omdat hij naar eigen zeggen te jong was om de rest van zijn leven proza te schrijven, aanvaardde Februari in 1991 een positie als aio aan de Katholieke Universiteit Brabant. Hij deed onderzoek naar economie en ethiek, wat resulteerde in de dissertatie Een pruik van paardenhaar & Over het lezen van een boek. Amartya Sen en de Onmogelijkheid van de Paretiaanse liberaal.[2] Dit proefschrift werd genomineerd voor De Gouden Uil Literatuurprijs.