Voorzitter: A.P. Heidema
Secretaris: B.W.A.H. Parmet

Reguliere GS-nota's

Liesbeth Grijsen

 • 01. Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst Verstedelijking Stedendriehoek
 • 02. Voorstel aan Provinciale Staten | Aanpassing Omgevingsverordening Overijssel instructieregel zonnevelden 2024

Erwin Hoogland

 • 03. Brief aan Provinciale Staten | Uitwerking Regio Deals vijfde tranche
 • 04. Principebesluit aanleg turnpads Twente Airport
 • 05. Brief aan Provinciale Staten | Ontwerpbegroting 2025 Technology Base
 • 06. Voorbereiding Aandeelhoudersvergadering SPV Hengelo d.d. 31.05.2024

Martijn Dadema

 • 07. Aankoopbeleid woningen langs kanaal Almelo-De Haandrik
 • 08. Voorstel aan Provinciale Staten | Rehabilitatie en meekoppelkansen N377 Hasselt - De Lichtmis
 • 09. Beantwoording schriftelijke vragen ex. art. 56 Reglement van Orde PS | Fractie VVD over drinkwatervoorziening
 • 10. Beantwoording schriftelijke vragen ex. art. 56 Reglement van Orde PS | Elektrificatie spoorlijnen in Overijssel

Tijs de Bree

 • 11. Brief aan Provinciale Staten | Definitief windbeleid
 • 12. Brief aan Provinciale Staten | Analyserapport reserves
 • 13. Brief aan Provinciale Staten | Resultaten inwonersonderzoek thema energie
 • 14. Vaststelling Auditplan 2024
 • 15. Standpuntbepaling Aandeelhouders Vergadering Energiefonds Overijssel (EFO) d.d. 30.05.2024

Gert Harm ten Bolscher

 • 16. Vaststelling grondstrategie woningaankopen Aanpak schades KADH
 • 17. Brief aan Provinciale Staten | Implementatiestrategie Digitale Ethiek

Maurits von Martels

 • 18. Openstelling Europese subsidie regeling 'Kennis en informatie' en vaststellen Adviescommissie algemeen (Europese projectsubsidies)
 • 19. Brief aan Provinciale Staten over ontwikkelingen ATOS/Eviden
 • 20. Beantwoording schriftelijke vragen ex. art. 56 Reglement van Orde PS | Fractie PvdA over GroenBlauwe diensten en agrarisch natuurbeheer
 • 21. Brief aan Provinciale Staten | Afhandeling Motie Structurele middelen ANLb (Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer)
 • 22. Overdracht bestuurlijk voorzitterschap Natura 2000-projecten gemeente Dinkelland