Voorzitter: de heer A.P. Heidema  
Secretaris: de heer N. Versteeg  

Agenda 

Liesbeth Grijsen

  • 01. Brief aan Provinciale Staten | Zonneparken in relatie tot nieuwe voorbereidingsbesluit Zonneparken 2024
  • 02. Voorbereiding Bestuursvergadering Interprovinciaal Overleg d.d. 8 februari 2024
  • 03. Indienen zienswijze Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Nationaal Programma Ruimte voor Defensie

Erwin Hoogland

  • 04. Brief aan Provinciale Staten | Voornemen opheffing GR Regionaal Bedrijventerrein Twente

Tijs de Bree 

  • 05. Brief aan Provinciale Staten | Terugkoppeling Rekenkameronderzoek 'Effectiviteit Fondsen'
  • 06. Standpuntbepaling Aandeelhouders Vergadering Energiefonds Overijssel d.d. 12.02.2024
  • 07. Brief aan Provinciale Staten | Uitvoering motie 'Aandachtspunten project MER windturbines'

Gert Harm ten Bolscher 

  • 08. Besluit tot verlengen opschorting besluitvorming

Maurits von Martels 

  • 09. Definitief besluit verlenging Natura 2000-beheerplannen IJsselmeer-gebieden