Voorzitter: A.P. Heidema
Secretaris: N. Versteeg

Reguliere GS-nota's

Liesbeth Grijsen

 • 01. Brief aan Provinciale Staten | IPO bestuursprogramma 2023-2027

Martijn Dadema

 • 02. Vaststelling hogere waarden geluid Vloedbeltverbinding
 • 03. Brief aan Provinciale Staten | Vrijgave ontwerp-Programma van Eisen Vechtdallijnen-ZHO (Zutphen-Hengelo-Oldenzaal)
 • 04. Brief aan Provinciale Staten | Voortgang Openbaar Vervoer-concessies

Tijs de Bree

 • 05. Beantwoording schriftelijke vragen ex. art. 56 Reglement van Orde Provinciale Staten | Fractie BBB over zonnepark Dalkruid Hellendoorn

Maurits von Martels

 • 06. Beantwoording schriftelijke vragen ex. art. 56 Reglement van Orde Provinciale Staten | Fractie BBB over addendum Natura2000 beheerplan Weerribben Wieden
 • 07. Brief aan RVO Nederland | Verlagen garantstelling overcommittering POP3
 • 08. Brief aan LTO Noord | Trekkerschap N2000 gebiedsproces Springendal
 • 09. Beantwoording schriftelijke vragen ex. art. 56 Reglement van Orde Provinciale Staten | Fractie BBB over Natuurdoelanalyses
 • 10. Beantwoording schriftelijke vragen ex. art. 56 Reglement van Orde Provinciale Staten | Fractie BBB over subsidie wolvenpreventie
 • 11. Voorstel aan Provinciale Staten | Investeringsvoorstel PPLG 2024

12.00 - 16.00 uur: Ontmoeting colleges van B&W regio Twente (Almelo, Hengelo, Enschede)