Voorzitter: Commissaris van de Koning de heer A.P. Heidema
Secretaris: De heer N. Versteeg

Agenda

Martijn Dadema

 • 01. Brief aan Provinciale Staten | Panorama Waterland Sallandse Heuvelrug

Tijs de Bree

 • 02. Beantwoording Schriftelijke vragen ex. art. 54 RvO Provinciale Staten | Fractie BBB over Provinciale
  cofinanciering
 • 03. Uitvoeringsagenda Bodem en Ondergrond 2024 - 2027
 • 04. BeĆ«indiging structurele subsidie ten behoeve van ondersteuning Lokale Energie-initiatieven
 • 05. Beantwoording verzoeken inwoner over gebieden (geluid, stilte, donkerte)
 • 06. Brief aan Provinciale Staten | Nieuwe concept milieunormen windturbines
  Zaaknummer 2023-

Maurits von Martels

 • 07. Projectvoorstel 'Gezamenlijk kennis- en feitenonderzoek'