Voorzitter: Commissaris van de Koning de heer A.P. Heidema
Secretaris: De heer N. Versteeg

Agenda

Tijs de Bree

  • 01. Jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Vitens op 24 november 2023
  • 02. Brief aan Provinciale Staten I Jaaroverzicht 2022 Overijsselse Fondsen
  • 03. Voorbereiding buitengewone aandeelhoudersvergadering Enexis 23 november 2023

Maurits von Martels

  • 04. Omgevingswet-proof maken van provinciale regelingen
  • 05. Propositie Landelijk Gebied