Voorzitter Liesbeth Grijsen
Secretaris N. Versteeg

Reguliere GS-nota's

Liesbeth Grijsen

 • 01. Brief aan Provinciale Staten I Stand van zaken invoering Omgevingswet 

Erwin Hoogland

 • 02. Adviesonderwerpen Sociaal-Economische Raad (SER) Overijssel

Martijn Dadema

 • 03. Voorstel aan Provinciale Staten I Rapport Kanaal Almelo - de Haandrik 'Wat rechtmatig is, is niet altijd ook rechtvaardig'
 • 04. Convenant NS en provincie Overijssel voor mobiliteitshubs
 • 05. Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 59 RvO Provinciale Staten I Fractie PvdA over Bollenkweek in grondwaterbeschermingsgebieden
 • 06. Besluit tot vaststelling reizigerstarieven openbaar vervoer 2024
 • 07. Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 59 RvO Provinciale Staten I Fracties PvdA en SP over verkoop Arriva
 • 08. Brieven aan gemeenten Hellendoorn en Twenterand I Stand van zaken schadeafhandeling Kanaal Almelo - De Haandrik
 • 09. Brief aan Provinciale Staten I Ontvangst en verhandelen van Hernieuwbare Brandstofeenheden uit OV-concessies

Tijs de Bree

 • 10. Besluitvorming definitieve participatieplan en NRD windpark de Lutte
 • 11. Brief aan Provinciale Staten I Milieuverkenning Overijssel
 • 12. PS-voorstel Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht Overijssel 2024

Gert Harm ten Bolscher

 • 13. Bestuurlijke afweging Wnb-vergunning

Maurits von Martels

Andries Heidema

 • 14. Herbenoeming lid programmaraad Trendbureau Overijssel