Voorzitter: Commissaris van de Koning de heer A.P. Heidema
Secretaris: De heer B. Parmet

Agenda

Gedeputeerde Y.J. van Hijum

  • 1. Voorbereiding bestuursvergadering Interprovinciaal Overleg 8 juni 2023

Gedeputeerde E. Boerman

  • 2. Brief aan Provinciale Staten | Ontwerp Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening 2023

  • 3. Brief aan Provinciale Staten | Opdrachtverstrekking bemiddelaar/verzoeningspersoon inzake Kanaal Almelo – de Haandrik

  • 4. Voorbereiding aandeelhoudersvergadering Herstructureringsmaatschappij Overijssel d.d. 9 juni 2023

Gedeputeerde G.H. ten Bolscher

  • 5. Besluit tot verlenging opschorten vergunningverlening emissiearme stallen

Gedeputeerde R.H. de Witte

  • 6. Voorbereiding aandeelhoudersvergadering SPV (Special Purpose Vehicle) Hengelo d.d. 8 juni 2023 
  • 7. Voorbereiding aandeelhoudersvergadering Innovatiefonds Overijssel d.d. 8 juni 2023