Rolnummer: A23-030

Tijdstip: aanvang 13.00 uur

Bezwaarmaker: Burger

Bezwaar:

Bezwaarschrift tegen het besluit van Gedeputeerde Staten om geen funderingsverbetering uit te voeren. Dit besluit is genomen op basis van de Regeling aanpak schades kanaal Almelo – de Haandrik.

Samenstelling hoorcommissie

Voorzitter: Mevrouw K. Vaalburg
Lid: De heer De Bree
De voorzitter wordt bijgestaan door een secretaris.

De hoorcommissie nodigt diverse informanten uit om tijdens de zitting een toelichting te geven op het bestreden besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel.

Wilt u de zitting bijwonen, meldt u zich dan uiterlijk op maandag 15 mei  2023 om 10.00 uur bij mw. L. (Lisette) Bosman, Officemanager bezwaar en klachten, telefoon: 038 499 79 33.