Voorzitter: de heer ir. A.P. Heidema
Secretaris: de heer N. Versteeg

Agenda

Gedeputeerde T.A. de Bree

 • 1. Coördinatieregeling windpark Tolhuislanden

 • 2. Statenbrief | Onderzoek zoekgebieden wind Nationaal Landschap IJsseldelta

Gedeputeerde G.H. Ten Bolscher

 • 3. Wijzigen bos binnen Natuurnetwerk Nederland (NNN) en voorwaarden van indiening

 • 4. Statenbrief | Uitvoering urgente faunaknelpunten

 • 5. Brief aan Faunabeheereenheid | Opstellen Faunabeheerplan 2024-2029

 • 6. Verbetervoorstel Ottershagen-Barsbekerbinnenpolder plaatsing hectares zoekgebied NNN

 • 7. Afwijkende aanvragen subsidieaanvraag “Meer Bos Overijssel”

 • 8. Statenbrief | Voortgang Groenblauwe dooradering en bescherming van houtopstanden

 • 9. Verbeteren waterkwaliteit Natura-2000 gebied De Wieden en Weerribben

 • 10. Ondertekening Convenant en Aansturingsprotocol GLB-NSP

 • 11. Actualisatie 2023 Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland

 • 12. Vergunning aanvraag Wet natuurbescherming Duinigermeerweg 2

 • 13. Vergunning Wet natuurbescherming extern salderen Agro Energie in Almelo

 • 14. Statenbrief | Brief aan Staatssecretaris | Advies op gewijzigd winningsplan Haaksbergen (Nobian)Commissaris van de Koning A.P. Heidema

 • 15. Verordening Provinciale Erepenningen

Gedeputeerde Y.J. van Hijum

 • 16. Bestuursvergadering Interprovinciaal Overleg 23 maart 2023

Gedeputeerde E. Boerman

 • 17. Statenbrief | Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid 2023-2026 voor de provinciale wegen