Lokale steun voor MKB cruciaal om energiecrisis te overwinnen

Gepubliceerd op 23 september 2022

De huidige energiecrisis toont aan dat de toegang tot betaalbare energie en grondstoffen, een goed ondernemingsklimaat en de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden de meest urgente uitdagingen zijn voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) in de EU. Lokale en regionale leiders, leden van de commissie voor economisch beleid (ECON) van het Europees Comité van de Regio's (CvdR), zijn op 22 en 23 september in Zwolle bijeengekomen om te bespreken hoe zij het MKB kunnen helpen de huidige crisis te boven te komen, waarbij zij de belangrijke rol van het MKB voor een duurzame en veerkrachtige toekomst benadrukken.

Ondersteunen MKB

Het MKB vertegenwoordigt 99,8% van de bedrijven in de EU en twee derde van de totale werkgelegenheid in de particuliere sector. De regio's en steden van de EU doen er alles aan om hun vitale bijdrage aan de samenleving en de economie van de EU te behouden en hen te mobiliseren om de doelstellingen van de Europese Green Deal en het digitale decennium van de EU te verwezenlijken.

Het belangrijkste onderwerp van de vergadering van de ECON-commissie in Zwolle was het scheppen van een stabiel kader voor het MKB om te opereren, te investeren en uit te breiden en tegelijkertijd te profiteren van de overgang naar de digitale transitie en green deal.

ECON-leden uit heel Europa waren verheugd over de recente aankondiging van EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen om een MKB-steunpakket te lanceren om bedrijven te helpen de gevolgen van stijgende energieprijzen, inflatie en knelpunten in de toeleveringsketen op te vangen. Zij benadrukten ook dat de lange termijn doelstellingen voor de groene en digitale transitie alleen kunnen worden bereikt als het EU-beleidskader volledig op het mkb is afgestemd en door een solide financiering wordt ondersteund.

Lokale en regionale inzet

Ilpo Heltimoinen (FI/ECR) (Europese Conservatieven en Hervormers/Finland), eerste vicevoorzitter van de ECON-commissie en gemeenteraadslid van Lappeenranta, zat de vergadering voor en zei: "Ik ben blij dat ik de eerste vergadering van de ECON-commissie in het tweede deel van het mandaat van het Comité van de Regio's mag voorzitten. Sinds het uitbreken van de pandemie en de Russische aanval op Oekraïne staat Europa voor ongekende uitdagingen, die allemaal hun ernstige economische weerslag hebben. Vandaag komen wij in Zwolle bijeen om te bespreken hoe wij als lokale en regionale politici het bedrijfsleven kunnen helpen om in deze turbulente tijden te overleven en te bloeien. Bijeenkomsten zoals die van vandaag helpen ons om best practices uit te wisselen die we vervolgens in onze steden en regio's kunnen toepassen."

Voortrekkersrol

De gastheer van het evenement, gedeputeerde Eddy van Hijum, portefeuillehouder Economie in Overijssel (Europese Volkspartij/Nederland), benadrukte: "In Nederland is bijna 70% van de bedrijven een familiebedrijf, waarvan het aandeel in Overijssel nog groter is. MKB- en familiebedrijven kunnen samen met overheden en kennisinstellingen een voortrekkersrol vervullen bij de aanpak van grote maatschappelijke uitdagingen. In Overijssel hebben we veel inspirerende voorbeelden van kleine bedrijven die oplossingen creëren voor een slimme en duurzame industrie."

Best practices

De leden bezochten best practices in Overijssel, zoals Koninklijke Van Wijhe Verf, een lokaal familiebedrijf dat koploper is in de groene transitie, en ‘Perron038’, het innovatiecentrum voor de maakindustrie in de regio Zwolle, een samenwerking tussen hightechbedrijven en kennis- en onderzoeksinstellingen die innovatieprojecten en kennisontwikkeling faciliteren. Om familiebedrijven verder te ondersteunen heeft de provincie het digitale magazine ‘Family Next’ gelanceerd, dat weergeeft hoe Overijssel haar familiebedrijven ook in de toekomst ondersteunt.

Nieuwe voorzitter

Tijdens de vergadering heeft de ECON-commissie Jaroslava Jermanová als nieuwe voorzitter verkozen. Mevrouw Jermanová is raadslid van de regio Midden-Bohemen in Tsjechië en is sinds 2017 lid van het Comité van de Regio’s. Zij zal de komende tweeënhalf jaar de vergaderingen van de commissie voorzitten.

Jaroslava Jermanová (CZ/Renew) reageerde op haar verkiezing: "Ik neem de verantwoordelijkheid om de ECON-commissie voor te zitten in deze tijden van wereldwijde instabiliteit, aanhoudende inflatie, hoge energieprijzen en voortdurende verstoringen van de handel en toeleveringsketens, die een zware impact hebben op onze burgers en bedrijven, maar ook op lokale en regionale overheden, zeer serieus. Aangezien ik afkomstig ben uit de industriële regio Midden-Bohemen, zijn de pertinente economische beleidskwesties waarmee onze steden en regio's worden geconfronteerd, zeer belangrijk voor mij en tijdens mijn mandaat zal ik me inzetten om de beleidsreacties van de EU te verbeteren en de uitvoering ervan doeltreffender te maken. "

Uitdagingen

Volgens een nieuw onderzoeksrapport van de Eurochambres, over de gevolgen van de Covid-19-pandemie en de oorlog in Oekraïne, worden MKB-bedrijven voortdurend geconfronteerd met uitdagingen bij de toegang tot financiering, vaardigheden en het omgaan met regelgevingslasten om de digitale en groene transformatie voort te zetten. De enquête verzamelde feedback van kamers van koophandel en industrie in 19 landen in heel Europa en omvatte vragen over investeringsprestaties en toegankelijkheid van EU-financiering, de digitale transitie en de groene transitie.