Provincie: bedreigingen bij vergadering ontoelaatbaar

Gepubliceerd op 23 september 2022

In de commissie Landbouw en Natuur van 21 september 2022 is het Provinciaal InpassingsPlan (PIP) Bergvennen & Brecklenkampse Veld behandeld. Ongeveer dertig ondernemers en andere inwoners uit de omgeving van het natuurgebied waren aanwezig om een inspraakreactie te geven. Daarna hebben de commissieleden het voorstel besproken met gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher en werden vragen beantwoord. Dit leidde tot boze reacties bij de aanwezige omwonenden van het gebied en daarna liepen de emoties bij hen hoog op.

Er ontstond, tijdens een korte onderbreking van de vergadering, een dreigende situatie, waarbij gescholden en gevloekt werd en sprake was van ernstige intimidatie. De groep is daarna vertrokken.

De provincie Overijssel vindt het ontoelaatbaar dat een dergelijke situatie ontstaat tijdens een openbare commissievergadering. Bestuurders en gekozen volksvertegenwoordigers moeten in een veilige omgeving hun werk kunnen doen. Dat is een essentiële voorwaarde voor een goed functionerende democratie.

De provincie snapt dat de samenleving voor grote uitdagingen staat en dat specifieke groepen mensen hard geraakt worden of dreigen te worden. Tegelijk is dit nooit een legitimatie om democratische processen te verstoren.