Verschillende oorzaken voor schades aan woningen langs Kanaal Almelo-De Haandrik

Gepubliceerd op 22 oktober 2021

Het verdiepende onderzoek naar schades aan woningen langs Kanaal Almelo-De Haandrik is afgerond. Hieruit blijkt dat er geen sprake is van piping, er in een aantal gevallen veen onder de woning en fundering zit en werkzaamheden aan het kanaal soms hebben gezorgd voor versnelling in het optreden van schades. In veel gevallen is een combinatie van verschillende factoren de oorzaak van de schade. Het college van Gedeputeerde Staten wil bewoners en andere betrokkenen snel duidelijkheid geven over de volgende stap naar aanleiding van deze uitkomsten.

Gedeputeerde Bert Boerman ontving het rapport maandagochtend 20 september van onderzoeksbureau Deltares. Zij hebben de afgelopen maanden het onderzoek uitgevoerd. Dit werd begeleid door diverse andere experts. “Het verdiepende onderzoek geeft inzicht in nieuwe oorzaken en een bevestiging van oorzaken die al bekend waren. Hier kunnen we als provinciebestuur mee aan de slag. We willen snel besluiten nemen over de volgende stap om bewoners niet nog langer in onzekerheid te laten zitten. Wij willen woensdag 22 september Provinciale Staten informeren over hoe het college invulling aan het vervolg wil geven. ” aldus Bert Boerman.

Meerdere schade-oorzaken

Bij de meeste onderzochte panden spelen meerdere schade-oorzaken. Het is gebleken dat veen een grote rol speelt bij de verzakking van de panden. In het gebied dicht langs het kanaal is veen aangetroffen onder de fundering, vloeren en kruipruimte. Door het onderzoek is beter inzicht gekomen in de kwaliteit van funderingen. De werkzaamheden aan het kanaal kunnen hebben bijgedragen aan het versterken van verzakkingen en daarmee aan de schade aan de panden. Het is aangetoond dat piping (waarbij zand zou zijn weggespoeld onder de fundering van de huizen) niet de oorzaak is van de schades.

Webcast en spreekuren

Naast het uitgebreide onderzoeksrapport is er ook een publieksvriendelijke versie beschikbaar. Verder wordt er op dinsdag 28 september een webcast gehouden waarin Deltares de resultaten uit het onderzoek toelicht. Ook is er dan een mogelijkheid om tijdens de uitzending vragen te stellen via WhatsApp. Daarnaast worden er in oktober spreekuren georganiseerd voor bewoners.

Aanleiding verdiepend onderzoek

Naar aanleiding van eerder onderzoek is er bij de meerderheid van de schades is geen eenduidige oorzaak aan te wijzen. We horen van bewoners uit het gebied dat het ontbreken daarvan voor onrust zorgt. Zij komen in aanmerking voor een schadevergoeding, maar hebben de grootste zorgen over het herstel van hun woning zolang de oorzaak niet bekend is. Daarom is hier aanvullend onderzoek naar gedaan. Bij dit onderzoek naar de oorzaak -ook wel het faalmechanisme genoemd- is gekeken naar drie onderwerpen: piping, veenoxidatie en het waterpeil. Ook andere mogelijke oorzaken die in beeld zijn gekomen tijdens dit onderzoek zijn meegenomen. Bijvoorbeeld op aangeven van de begeleidingscommissie of betrokken adviseurs.

Een onafhankelijke commissie van deskundigen heeft het onderzoek begeleid. De leden van deze commissie zijn:

  • dr. ir. S.N. (Bas) Jonkman, hoogleraar Waterbouwkunde aan de TU Delft
  • Ir. C. (Kees) Maas, geohydroloog
  • em.ir. J. (Jan) Maertens, emeritus hoogleraar Grondmechanica aan de KU Leuven
  • J.J. (Jetse) Stoorvogel, universitair hoofddocent Bodem – Landgebruik Interacties aan de WUR (Wageningen)
  • drs.ir. J.H. (Han) Vrijling, emeritus hoogleraar Waterbouwkunde aan de TU Delft

De commissie werd geadviseerd door Prof. dr. ir. S. (Stefan) van Baars en Prof.dr.ir. M. (Matthijs) Kok. Op deze manier wordt de kennis optimaal benut. De begeleidingscommissie heeft een rapport uitgebracht aan de provincie over de aanpak en resultaten van het onderzoek.