Arco Hofland waarnemend burgemeester in Rijssen-Holten

Gepubliceerd op 11 mei 2022

Commissaris van de Koning Andries Heidema stelt Arco Hofland uit Holten per 1 juni a.s. aan als waarnemend burgemeester van Rijssen-Holten. Deze tijdelijke benoeming sluit aan op de afloop van zijn ambtstermijn. De beëdiging vindt binnenkort plaats op het provinciehuis in Zwolle.

Arco Hofland (geboren in 1958 te Naaldwijk) is een zeer ervaren bestuurder. Sinds 1 juni 2010 is hij burgemeester in Rijssen-Holten. In 2016 werd hij na een positieve aanbeveling van de gemeenteraad herbenoemd voor een nieuwe termijn van zes jaar. Hofland heeft zich laten zien als een betrokken en ondernemend burgervader. Ook was hij actief voor de regio Twente en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Met de afloop van zijn tweede ambtstermijn in zicht (1 juni 2022) heeft Arco Hofland besloten om na de raadsverkiezingen in maart 2022 ruimte te maken voor een opvolger. Dat wil zeggen dat hij afziet van herbenoeming als burgemeester voor een nieuwe ambtsperiode, maar hij stelt zich wel beschikbaar als waarnemend burgemeester.

Baat bij ervaren burgemeester

Met een nieuw college in aantocht en een recent geïnstalleerde nieuwe raad heeft de gemeente baat bij een ervaren burgemeester. Commissaris van de Koning Andries Heidema heeft daarom besloten om Arco Hofland aan te stellen als waarnemend burgemeester voor de tijd dat de burgemeesterspost vacant is. Het besluit om een waarnemend burgemeester te benoemen is in goed overleg tot stand gekomen met de fractievoorzitters uit de onlangs aangetreden gemeenteraad.

‘Ambtsuitoefening in goede handen’

“Ik heb waardering voor de wijze waarop Arco Hofland de gemeente Rijssen-Holten de afgelopen twaalf jaar heeft gediend”, aldus Heidema. “De ambtsuitoefening is ook tijdens de zoektocht naar een opvolger bij hem in goede handen. Ik waardeer het zeer dat hij dit voor de gemeente en de regio wil doen en wil aanblijven totdat zijn Kroonbenoemde opvolger het stokje kan overnemen.”

Vacature nieuwe burgemeester

De Commissaris van de Koning verwacht na de zomervakantie met de gemeenteraad van start te gaan met de procedure voor een nieuwe burgemeester. Daarvoor zullen de wensen vanuit de raad worden vastgelegd in een profielschets. Daarna zal de vacature worden opengesteld en kunnen belangstellenden solliciteren. Naar verwachting kan Rijssen-Holten in het voorjaar van 2023 de nieuwe burgemeester verwelkomen.