Starters hebben het moeilijk op de woningmarkt

Gepubliceerd op 20 januari 2022

De woningprijzen rijzen de pan uit, de woningtekorten lopen op. Vooral starters lijken hiervan de dupe te zijn. Om meer inzicht te krijgen in de positie van de starters op de koopwoningmarkt, laten we de ontwikkelingen zien op basis van transactiedata van het Kadaster. Wat blijkt: starters komen inderdaad moeilijk aan koopwoningen in de krappe markt. Ze kopen relatief weinig woningen en ze kopen vaak pas op latere leeftijd. Maar de vrijstelling van de overdrachtsbelasting voor 35-minners heeft een positief effect gehad op het koopgedrag van starters.

Lees het hele artikel in de Kennishub van Overijssel.