Meer streekproducten in restaurants overheid

Gepubliceerd op 5 oktober 2020

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en provincies zetten zich in voor meer lokaal geproduceerd voedsel in restaurants van de overheid. Minister Schouten en gedeputeerden van de provincies tekenden hiervoor maandagmiddag de Green Deal Catering Overheidslocaties. Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher zette ook zijn handtekening namens de provincie Overijssel.

Het meeste voedsel dat we nuttigen wordt op dit moment buiten de eigen regio geproduceerd. “De provincie Overijssel heeft de ambitie, samen met het Rijk en andere provincies, om het aandeel van lokaal en regionaal geproduceerd voedsel te vergroten. Van nu vijf, naar minimaal twintig procent”, aldus Ten Bolscher. “Deze deal draagt bij om die ambitie concreet vorm te geven.”

Minister Schouten: “Het doet mij goed dat de cateraars zelfs in deze bijzondere en lastige Coronatijd waarin medewerkers thuiswerken, toch hun intentie uitspreken om in de toekomst zich in te zetten om gerechten aan te bieden van lokaal geproduceerd voedsel. Dit is niet alleen goed voor de afzet van de boeren, tuinders en vissers van ons land. Het draagt ook bij aan het vergroten van kennis over de producten en waar deze vandaan komen. Ik daag dan ook graag andere bedrijven en organisaties uit om zich bij de Greendeal aan te sluiten.”

Het belang van de korte keten

Produceren en verkopen middels een korte keten is een belangrijke pijler in de LNV-visie, in de omslag naar kringlooplandbouw. Het is een duurzamere manier van produceren doordat bijvoorbeeld restproducten van een aardappelteler en bierbrouwerij gebruikt worden voor het voer voor de varkens.

Door minder schakels in de productieketen staat de boer, tuinder of visser sterker in de onderhandeling met toeleveranciers en dat bevordert de positie van de ondernemer in de keten. En door de lokale samenwerkingen staat de agrarisch ondernemer ook meer contact met de omgeving. Wanneer lokale producten dan ook nog eens verkocht worden via bijvoorbeeld de lokale supermarkt, de winkel op het erf of lokale voedselboxen, brengt dat boer en burger dichter bij elkaar.


Nationale Handelsmissie

Om het contact tussen boer(in) en burger te verbeteren heeft het Rijk aangegeven om met de provincies een handelsmissie in eigen land te organiseren. Vanwege de corona-crisis heeft die handelsmissie een iets ander karakter gekregen. Afgelopen zomer is een videoserie gemaakt over de pioniers van de korte keten in de 12 provincies.

Op maandag 5 oktober ging minister Schouten, samen met het publiek via een webcast, in gesprek met enkele van deze pioniers. Wageningen University and Research (WUR) presenteerde tevens de eerste resultaten van een onderzoek naar korte ketens.

Voorafgaand aan de landelijk webcast ging gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher tijdens een regionale webcast in gesprek met drie Overijsselse ondernemers in gesprek. Samen zochten ze antwoord op de vraag ‘Hoe vind ik nieuw publiek voor lokaal voedsel’. Kijkers konden tijdens de uitzending vragen stellen. De webcast is terug te kijken via: www.overijssel.nl/agrofood