Tijdelijke wegafsluitingen N733 Oldenzaalsestraat - N732 Lossersestraat

Gepubliceerd op 15 juli 2020

De provincie Overijssel gaat binnenkort op een tweetal kruispunten op de N733 de situatie aanpassen. Het doel van deze aanpassingen is het verbeteren van de veiligheid en doorstroming van het verkeer. Ook wordt op een deel van de N732 onderhoud aan de weg uitgevoerd.

Op het kruispunt Oldenzaalsestraat-Lossersestraat-Noord Esmarkerrondweg wordt de situatie aangepast en de Noord Esmarkerrondweg krijgt een rechtstreekse aansluiting op de Oldenzaalsestraat. Het kruispunt Oldenzaalsestraat - Oude Deventerweg - Landweerweg wordt gewijzigd in een rotonde. Op het deel van de Lossersestraat tussen de Oldenzaalsestraat en het kruispunt met de Lonnekermolenweg en Glanerbruggeweg wordt groot onderhoud uitgevoerd.

Wegafsluiting

Om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren en om veilig te kunnen werken, moeten sommige wegen tijdelijk worden afgesloten. Voor de werkzaamheden aan de nieuwe rotonde (Oude Deventerweg – Landweerweg – Oldenzaalsestraat) is gekozen om een zogenaamde ‘bypass’ aan te leggen, zodat het verkeer daar doorgang kan vinden. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, wordt het werk in fasen uitgevoerd.

De volgende wegen worden (gedeeltelijk) afgesloten:

  • Lossersestraat (tussen Oldenzaalsestraat en Lonneker Molenweg): 13 juli t/m 16 augustus
  • Oldenzaalsestraat (tussen Stokhorstlaan en Dorpsstraat): 1 augustus t/m 16 augustus
  • Noord Esmarkerrondweg (tussen Stokhorstlaan en Lossersestraat): 8 juni t/m 16 augustus

Op de website www.overijssel.nl/N733 staan de omleidingroutes weergegeven. Ook is hier te zien waar en wanneer de wegen precies worden afgesloten.

Voorbereidende werkzaamheden

Op dit moment vinden er al voorbereidende werkzaamheden plaats op beide kruispunten. Omdat de kruispunten worden aangepast, moeten ondergrondse kabels en leidingen worden verlegd. De uitvoering van deze voorbereidende werkzaamheden leiden niet tot veel overlast.

Aannemers

Aannemingsmaatschappij Twentse Weg- en Waterbouw voert de werkzaamheden uit aan het kruispunt Oldenzaalsestraat-Lossersestraat-Noord Esmarkerrondweg en voert daarnaast ook het groot onderhoud uit op de Lossersestraat. Aannemer Strukton legt de rotonde aan op het kruispunt Oldenzaalsestraat-Oude Deventerweg-Landweerweg.