Provincie geeft reactieve aanwijzing op bestemmingsplan Hornbach in Almelo

Gepubliceerd op 17 november 2020

De gemeente Almelo moet de vestiging van de bouwmarkt annex tuincentrum Hornbach beter onderbouwen en afstemmen met buurgemeenten en de provincie. Dat is onvoldoende gebeurd in het bestemmingsplan dat de gemeenteraad op 20 oktober heeft vastgesteld. Om te voorkomen dat het vernieuwde bestemmingsplan in werking treedt, geeft de provincie een reactieve aanwijzing af.

Gedeputeerde Monique van Haaf voor Ruimte, Wonen en Retail: “De provincie Overijssel werkt samen met gemeenten aan aantrekkelijke, vitale en goed functionerende binnensteden. Om binnensteden ook voor de toekomst aantrekkelijk te houden voor het publiek en verder te versterken, sturen we erop dat nieuwe detailhandel zich vestigt in de binnensteden. Er zijn uitzonderingen, waarbij buiten de winkelkernen kan worden gebouwd. Gemeenten moeten goed onderbouwen waarom ze van die uitzonderingen gebruik maken, en voldoen aan bepaalde voorwaarden. Dat is in Almelo onvoldoende gebeurd. De provincie is niet tegen de vestiging van een Hornbach, zolang het past binnen de regels waaraan iedereen zich moet houden.”

Omgevingsverordening

De eisen en criteria die gelden om een uitzondering te mogen maken, staan in de provinciale omgevingsverordening. Zo moet de gemeente in beeld brengen welk effect het vestigen van een bouwmarkt als de Hornbach heeft op de winkels en ondernemingen in het centrum. Gemeenten zijn volgens de verordening verplicht om hierover met de provincie en buurgemeenten af te stemmen. Het doel hiervan is te voorkomen dat onnodige leegstand van gebouwen ontstaat. De gemeente Almelo stelt zich ten onrechte op het standpunt dat zij niet aan de provinciale omgevingsverordening hoeft te voldoen omdat deze in strijd zou zijn met de Europese dienstenrichtlijn. Dit hebben wij laten onderzoeken door een extern bureau en dat is niet het geval. Daarnaast zijn in het nieuwe bestemmingsplan extra vierkante meters “detailhandel” opgenomen ten opzichte van het vorige bestemmingsplan, die onvoldoende zijn onderbouwd en afgestemd.

Sporadisch

Een reactieve aanwijzing is een middel dat de provincie sporadisch inzet. De laatste keer was zes jaar geleden. Gedeputeerde Monique van Haaf: “We hebben in Overijssel een goede cultuur van afstemming voordat besluitvorming plaatsvindt. Hierdoor zijn er nagenoeg geen bestemmingsplannen die strijdig zijn met het provinciale beleid. We zijn verrast dat de gemeente Almelo ondanks een eerdere zienswijze van onze kant verzuimt af te stemmen en onze Omgevingsverordening aan de kant schuift. We zetten het middel van een reactieve aanwijzing niet graag in. Maar we willen op deze manier ook voorkomen dat gemeenten de leefbaarheid en ondernemingskracht van hun eigen centra aantasten.”