Henk Jan Meijer waarnemend burgemeester in Enschede

Gepubliceerd op 18 november 2020

Commissaris van de Koning Andries Heidema stelt Henk Jan Meijer uit Zwolle aan als waarnemend burgemeester van Enschede. Meijer begint op donderdag 19 november met zijn werkzaamheden als waarnemend burgemeester. Dezer dagen vindt op het provinciehuis in Zwolle hiervoor de beëdiging plaats.

Burgemeester herstelt van corona

Sinds enkele weken is burgemeester Onno van Veldhuizen zwaar getroffen door het Coronavirus. Na een ziekenhuisopname is hij inmiddels weer thuis en werkt hij aan zijn herstel. In goed overleg met hem, met het presidium van de gemeenteraad en met het college van B&W van Enschede heeft Commissaris van de Koning Andries Heidema besloten om voor de komende maanden een waarnemend burgemeester in Enschede te benoemen.

Zeer ervaren bestuurder

Henk Jan Meijer (69) is een zeer ervaren bestuurder o.a. op terreinen als Openbare Orde en Veiligheid en regionale samenwerking. Hij was 19 jaar burgemeester van Zwolle en werd o.a. in zijn rol als voorzitter van de regio als samenbindend ervaren. Hij beschikt over een groot relevant netwerk en is nog steeds bestuurlijk actief, o.a. als lid van de Eerste Kamer.

Waardering voor inzet Enschede

Heidema: ‘Ik heb grote waardering voor de wijze waarop het college in Enschede, met loco-burgemeester Niels van den Berg voorop, samen met de gemeenteraad op een zorgvuldige manier het bestuurlijke werk doet bij afwezigheid van Onno van Veldhuizen. Het is een zware last die voor enkele van de betrokkenen tot veel extra werkzaamheden leidt.

Omdat de duur van het herstel van een zware Corona-aandoening ongewis is, maar zeker enkele maanden kan beslaan, vind ik het van belang dat Enschede in de huidige Coronacrisis, die heel veel vraagt van het openbaar bestuur, kan terugvallen op een tijdelijke burgemeester”.

De commissaris van de Koning benadrukt dat alles nu is gericht op een volledig herstel van burgemeester Van Veldhuizen. Het werk van waarnemend burgemeester Meijer start donderdag 19 november en eindigt op het moment dat de burgemeester volledig hersteld is en zijn ambtsuitoefening kan hervatten.

Verdeling taken

De heer Meijer zal in goed overleg met de wethouders bespreken welke taken nu prioriteit hebben en hoe die onderling worden verdeeld binnen Enschede. Een dergelijk overleg zal ook met het bestuur van de Veiligheidsregio Twente plaatsvinden waar burgemeester Sander Schelberg (Hengelo) het waarnemend voorzitterschap vervult.