Start verdiepend onderzoek schades Kanaal Almelo-De Haandrik

Gepubliceerd op 28 april 2021

De provincie Overijssel laat extra onderzoek doen naar de oorzaak van schades aan woningen langs Kanaal Almelo-De Haandrik. Uit eerder onderzoek bleek dat een beperkt deel van de schades kan komen door werkzaamheden aan het kanaal. Daar wordt nu op specifieke punten verdiepend onderzoek naar gedaan. Het onderzoek is in handen van onafhankelijk onderzoeksbureau Deltares en wordt begeleid door experts uit het hele land.

Aanleiding verdiepend onderzoek

Bij de meerderheid van de schades is geen eenduidige oorzaak aan te wijzen. We horen van bewoners uit het gebied dat het ontbreken daarvan voor onrust zorgt. Zij komen in aanmerking voor een schadevergoeding, maar hebben de grootste zorgen over het herstel van hun woning zolang de oorzaak niet bekend is. Daarom wordt hier aanvullend onderzoek naar gedaan. Bij dit onderzoek naar de oorzaak -ook wel het faalmechanisme genoemd- wordt gekeken naar drie onderwerpen:

  • Piping: een situatie waarbij zand wegstroomt met een (grond)waterstroom vanuit het kanaal. Dit kan verzakking veroorzaken.
  • Veenoxidatie: onderzoek naar de aanwezigheid van veen en gevolgen van veenoxidatie. Hierbij kan na een periode van droogte grond wegzakken door het inklinken van veen.
  • Waterpeil: ook kijken de onderzoekers of het verlagen van het waterpeil een mogelijke oplossing is om verzakking in de toekomst te voorkomen.

Mocht er daarnaast tijdens het onderzoek een andere mogelijke oorzaak in beeld komen, dan wordt dit ook meegenomen.

Onderzoek

Voor het onderzoek worden onder andere op een aantal plekken boringen gedaan. Dit vindt deels op grond van woningeigenaren plaats. Zij zijn indivdueel benaderd voor medewerking aan het onderzoek. Naar verwachting zijn de resultaten van het verdiepingsonderzoek eind juli gereed. Dit is afhankelijk van het verloop van het onderzoek. Tot die tijd worden betrokkenen met updates over het onderzoek op de hoogte gehouden.

Onafhankelijke begeleidingscommissie

Een onafhankelijke commissie van deskundigen begeleidt het onderzoek. De leden van deze commissie zijn:

  • dr. ir. S.N. (Bas) Jonkman, hoogleraar Waterbouwkunde aan de TU Delft
  • Ir. C. (Kees) Maas, geohydroloog
  • em.ir. J. (Jan) Maertens, emeritus hoogleraarGrondmechanica aan de KU Leuven
  • J.J. (Jetse) Stoorvogel, universitair hoofddocent Bodem – Landgebruik Interacties aan de WUR (Wageningen)
  • drs.ir. J.H. (Han) Vrijling, emeritus hoogleraarWaterbouwkunde aan de TU Delft

De begeleidingscommissie is vanaf de start betrokken bij het onderzoek. De commissie wordt geadviseerd door Prof. dr. ir. S. (Stefan) van Baars en Prof.dr.ir. M. (Matthijs) Kok. Op deze manier wordt de kennis optimaal benut. De begeleidingscommissie brengt een advies uit aan de provincie over de aanpak en resultaten van het onderzoek.