Aerius aangepast vanwege kritische depositiewaarde

Gepubliceerd op 22 april 2021

Minister Schouten heeft kamervragen beantwoord over de kritische depositiewaarde van het habitattype heischrale graslanden. De minister geeft in haar antwoorden aan dat er correcties moeten plaatsvinden in het Aerius systeem van de provincie Overijssel, Drenthe en Friesland.

Naar aanleiding van deze antwoorden zijn er bij de provincie vragen binnengekomen. Dit nieuwsbericht geeft verduidelijking op deze vragen.

Aanpassing nodig

Het Wierdense Veld is door de minister onder andere aangewezen voor het heischrale graslanden met een oppervlak van 0,21 hectare. De kritische depositiewaarde van dit habitattype is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. De provincie Overijssel heeft geen invloed op dit onderzoek.

De provincie Overijssel is wel verantwoordelijk voor het actualiseren van de habitattypekaart in Aerius. Deze kaart is voor dit betreffende habitattype correct, alleen is de kdw niet goed opgenomen. In de beantwoording geeft de minister aan dat de aan dit habitattype toegekende kritische depositiewaarde geen 714 maar 857 mol/ha is. De minister heeft hierin gelijk.

Geen gevolgen voor nieuwe of verleende vergunningen

Dit betekent dat wij voor dit habitattype de toegekende kritische depositiewaarde aanpassen van 714 naar 857 mol/ha. Bij de eerstvolgende aanpassing wordt dit meegenomen. Deze aanpassing heeft geen effect op reeds verleende, of toekomstige vergunningsaanvragen. Aerius rekent op zeshoekige hectares natuur (hexagonen). Dit habitattype van 0,21 ligt verspreid over vier zeshoeken. In al die zeshoeken ligt ook een ander habitattype met een KDW van 500 Mol/h/jaar; het herstellend hoogveen. Er wordt getoetst op de meest kritische waarde. In dit geval dus 500. Voor bestaande of toekomstige vergunningen heeft deze aanpassing dus geen gevolgen.

De provincie Overijssel werkt continue aan het verbeteren van habitattypekaarten en wij betrekken hierbij onze partners. We voeren regelmatig overleg met vertegenwoordigers van grondeigenaren in de betreffende gebieden.

We staan de komende jaren samen met alle betrokkenen voor een grote opgave in het stikstofdossier. Het is belangrijk om uit te gaan van goede en betrouwbare gegevens en daar transparant over te zijn. Als provincie zijn wij daarom blij dat deze gegevens in openheid en transparantie getoetst worden zodat fouten kunnen worden gecorrigeerd.