Gezamenlijk memorandum over grensoverschrijdende Nederlands-Duitse samenwerking ondertekend

Gepubliceerd op 17 december 2018

De provincies Gelderland en Overijssel, de regio's Achterhoek en Twente en de Duitse Kreisen Warendorf, Coesfeld, Steinfurt en Borken, de stad Münster en de Bezirksregierung Münster hebben op vrijdag 14 december een gezamenlijk memorandum voor de intensivering van hun grensoverschrijdende samenwerking ondertekend.

Vertegenwoordigers van diverse Oostnederlandse en Duitse overheden zetten hun handtekening onder het memorandum

De belangrijkste samenwerkingsgebieden worden volgens het memorandum economie en arbeidsmarkt, onderwijs, mobiliteit en infrastructuur. De samenwerking is onder meer bedoeld om de economie en de werkgelegenheid in de grensregio verder te stimuleren. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat er een gemeenschappelijke economische strategie voor de hele grensregio wordt ontwikkeld. Ook op het gebied van mobiliteit zijn belangrijke stappen gepland. Grensoverschrijdende verkeersverbindingen en het fietspadennetwerk zullen worden uitgebreid. Ook willen de partijen aan weerszijden van de grens meekijken bij het vergeven van ov-concessies om zo de vervoersverbindingen over de grens te verbeteren. Bovendien zet de samenwerking zich in voor de regionale bereikbaarheid via de lucht.

Voorbeeld

Gedeputeerde Annemieke Traag voor Energie, Milieu en Europa: “Ik ben trots op het resultaat en zie deze ondertekening als het bewijs van succesvolle internationale samenwerking op regionaal en lokaal niveau. De afgelopen jaren hebben we de grensoverschrijdende samenwerking geïntensiveerd. We hebben geïnvesteerd in relaties over en weer en houden in onze plannen steeds meer tekening met de belangen over de grens. Nu zetten we de volgende stap in de vorm van een concrete gezamenlijke inhoudelijke samenwerkingsagenda. Wij willen hiermee een voorbeeld zijn voor andere grensregio’s in Nederland.”

"De intensievere samenwerking op dit gemeentelijke en regionale niveau op de vastgelegde gebieden zal bijdragen aan een verdere vermindering van het belemmerende effect van de landsgrens", aldus de Nederlandse honorair consul Eduard Hüffer, die de voorbereiding van het memorandum intensief begeleidde.