Inventarisatie gevolgen prijsstijgingen voor culturele sector

De hoge inflatie en sterke stijging van kosten spelen veel ondernemers parten. Dat geldt ook voor culturele ondernemers. De signalen uit de culturele sector in Overijssel baren ons zorgen. Om een goed beeld te krijgen van de stand van zaken in Overijssel en de gevolgen van de prijsstijgingen voor de prestatieafspraken, willen wij de signalen uit de sector verder onderzoeken. Daarom vragen wij u om mee te werken aan onderstaande enquête.

Geef in uw antwoord aan of u denkt dat uw verwachtingen wel of geen probleem zullen vormen en zo ja, hoe groot dit probleem zal worden. U hoeft geen absolute getallen of percentages te geven; een globaal beeld of gevoel volstaat.

Beschikt u over een eigen pand? *