GEANNULEERD - Ambtelijke hoorzitting 26 maart 2020


Datum
Plaats in agenda
Tijd
vanaf 10:00
Locatie
Provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2, Zwolle, Kamer 1.1 Bestuurscentrum
Omschrijving

Rolnummer A20-005

Bezwaarmaker: Organisaties

Samenstelling ambtelijke hoorzitting

Voorzitter: de heer mr. G. Knuttel

De voorzitter wordt bijgestaan door een secretaris.

De voorzitter nodigt diverse informanten uit om tijdens de zitting een toelichting te geven op het bestreden besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel.

Omschrijving bezwaar

A20-005

Een bezwaarschrift tegen de beslissing van de Uitvoeringscommissie landinrichting Staphorst op een Wob-verzoek.