Hoorcommissie Gedeputeerde Staten


Datum
Plaats in agenda
Tijd
vanaf 15:00
Locatie
Provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2, Zwolle
Omschrijving

Bezwaarmaker: Particulier

Rolnummer: A20-044

Samenstelling hoorzitting

Voorzitter: De heer mr. M.H.E. Mathon

Lid: de heer R.H. de Witte  
De hoorzitting wordt bijgestaan door een secretaris.

De hoorcommissie nodigt informanten uit om tijdens de zitting een toelichting te geven op het bestreden besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel.


Omschrijving bezwaar: Bezwaarschrift tegen het besluit van Gedeputeerde Staten tot afwijzing van de subsidie voor het project plaatsing windmolen.

Meer informatie

Opmerking: vanwege de corona-maatregelen: wilt u de zitting bijwonen, meldt u zich dan uiterlijk op vrijdag 18 september 2020 om 16:00 uur bij mw. M. (Mufide) Cetin, Officemanager bezwaar en klachten, tel. 038 499 95 06. Het is mogelijk dat de zitting digitaal wordt gehouden, afhankelijk van beschikbare ruimten.