Ambtelijke hoorzitting 12 oktober 2021


Datum
Plaats in agenda
Tijd
vanaf 16:00
Locatie
Provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2, Zwolle
Omschrijving

Rolnummer A21-087

Bezwaarmaker

Organisatie

Omschrijving bezwaar

Een bezwaarschrift tegen het besluit van Gedeputeerde Staten tot afwijzing van een verzoek om subsidie op grond van de Regeling MKB-voucher.

Samenstelling hoorcommissie

Voorzitter: De heer mr. G. Knuttel

De voorzitter wordt bijgestaan door een secretaris.

De voorzitter nodigt diverse informanten uit om tijdens de zitting een toelichting te geven op het bestreden besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel.


Opmerking vanwege de corona-maatregelen

De hoorzitting wordt fysiek gehouden. Wilt u deelnemen aan de zitting, meldt u zich dan uiterlijk op vrijdag 8 oktober 2021 om 16:00 uur bij:

mw. M. (Mufide) Cetin

Officemanager bezwaar en klachten
Telefoon 038 499 95 06