Hoorcommissie Gedeputeerde Staten 9 juli


Datum
Plaats in agenda
Tijd
vanaf 09:00
Locatie
Provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2, Zwolle
Doelgroep

Particulieren en organisaties

Omschrijving

Samenstelling hoorcommissie

Voorzitter: De heer ir. A.P. Heidema, commissaris van de Koning

De voorzitter wordt bijgestaan door een jurist bezwaar en klachten.

De enkelvoudige Kamer heeft een gemachtigde namens de gemeenteraad van Tubbergen uitgenodigd om tijdens de zitting een toelichting te geven op de bestreden besluiten.

Rolnummer:

OV21-001 en OV21-002

Aanvang 09.00 uur

Eiser: Particulier

Omschrijving beroep:

Twee beroepschriften tegen het besluit van de Gemeenteraad van Tubbergen tot afwijzing van een aanvraag inzake een natuurbegraafplaats op particulier terrein.

Aanmelden

Opmerking vanwege de corona-maatregelen:: de hoorzittingen worden fysiek gehouden. Wilt u deelnemen aan de zitting, meldt u zich dan uiterlijk op woensdag 7 juli om 16:00 uur bij mw. M. (Mufide) Cetin, Officemanager bezwaar en klachten, tel. 038 499 95 06.