Hoorcommissie Gedeputeerde Staten 5 juli


Datum
Plaats in agenda
Tijd
vanaf 15:00
Locatie
Provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2, Zwolle
Doelgroep

Particulieren en organisaties

Omschrijving

Samenstelling hoorcommissie

Voorzitter: Mevrouw mr. K. Vaalburg

Lid: De heer ir. G.H. ten Bolscher

De voorzitter wordt bijgestaan door een secretaris.

De hoorcommissie nodigt diverse informanten uit om tijdens de zitting een toelichting te geven op het bestreden besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel.

Rolnummer:

A21-044

Aanvang 15.00 uur

Bezwaarmaker: Organisatie en Particulieren

Omschrijving bezwaar:

Een bezwaarschrift tegen het besluit van Gedeputeerde Staten inzake een handhavingsverzoek over werkzaamheden aan de stuw bij Junne.

Aanmelden

Opmerking vanwege de corona-maatregelen:: de hoorzittingen worden fysiek gehouden. Wilt u deelnemen aan de zitting, meldt u zich dan uiterlijk op vrijdag 2 juli om 16:00 uur bij mw. M. (Mufide) Cetin, Officemanager bezwaar en klachten, tel. 038 499 95 06.